Home / Bulgarian / Няколко полезни изобретения,направени от жени – Some useful inventions made by women

Няколко полезни изобретения,направени от жени – Some useful inventions made by women

coffee filter 14-38308Za6to-se-polu4ava-obriv-ot-bebe6kite-peleni image_thumb_250 index

Няколко полезни изобретения,направени от жени

Всеки ден се ражда нова добра идея, която да бъде в помощ на човека. Голяма част от добрите идеи, част от домакинството и ежедневието на всеки от нас са дело на жени изобретателки. Няма как да споменем всички гениални идеи дело на жени, но може да споменем някои от тях.
Мери Андерсън изобретява чистачките за кола. По време на снежна буря дамата забелязва, че видимостта към пътя на шофьора, когато кара е повече от затруднена. Това вдъхновява Мери да измисли средство, което да почиства стъклото на колата от дъжд и сняг при лошо време. Така през далечната 1903 година се появяват ръчните чистачки за стъкла. Изобретение, което променя историята на автомобилостроенето.
Малко по-късно през 1917 година друга дама усъвършенства ръчните чистачки за коли с автоматични. Шарлот Бриджууд успява да патентова първите автоматични чистачки, които се задвижвали с двигателя на автомобила.
Пелените за еднократна употреба се появяват през 1951 година и са дело на Марион Донован. Дамата предлага своята идея на голяма корпорация, която й заплаща един милион долара. Малко по-късно през 1961 година се появяват бебешките пелени, които са в помощ на майките и до днес – Pampers.
Съдомиалната машина също е дело на жена. Първата машина за миене на чинии е патентована през 1893 година. Тя комбинирала вода под високо налягане, колело, бойлер. Незаменимият помощник в домакинската работа е дело на Жозефин Кокрейн.
В дните, когато все още не съществувал клавиш за корекция при писане, Бет Грахам заличавала своите правописни грешки с темперна боя. Идеята подтикнала дамата да усъвършенства и патентова формула, която да е в помощ на пишещите. Така през 1958 година се появява и първият коректор.
Мелита Бенц изобретява първия хартиен филтър за кафe.

Some useful inventions made by women

Every day a new idea that helps people is born. Much of the best ideas of the household and the daily life of each of us are the work of women inventors. We cannot mention all the great ideas work of women, but we can mention some of them.
Mary Anderson invented the windshield wipers of a car. During the snowstorm lady noticed that the visibility of the path of the driver when driving is more difficult. This inspires Mary to invent a tool to clean the windshield of rain and snow in bad weather. So in 1903 appeared hand the washer. Invention that changed automotive history.
A little later in 1917 another lady improved manual wipers for vehicles with automatic. Charlotte Bridgewood succeeded in patenting the first automatic wipers, set in motion by motor vehicle. Photo: Reuters
Disposable diapers appeared in 1951 and were made by Marion Donovan. The lady offered the idea to a large corporation that paid her a million dollars. A little later in 1961 appeared babies diapers which are in care of mothers today – Pampers.
Dishwasher is also a case of a woman. The first machine dishwashing was patented in 1893. It combines high-pressure water, wheel, heater. Irreplaceable assistant in household work is the work of Josephine Cochrane.
On days when there was not yet a key adjustment in writing, Beth Graham deleted their spelling errors with tempera paint. The idea prompted her to improve and patented formula that is to help writers. Thus, in 1958 appeared the first corrector.
Melita Benz invented the first paper coffee filter

About Violet Alex

Violet Alex
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*