Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : دگر باره شد از تاراج بهمن‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : دگر باره شد از تاراج بهمن‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫دگر باره شد از تاراج بهمن‬ ‫

تهی از سبزه و گل راغ و گلشن‬

پريرويان ز طرف مرغزاران‬ ‫

همه يکباره بر چيدند دامن‬

خزان کرد آنچنان آشوب بر پای‬ ‫

که هنگام جدل شمشير قارن‬

ز بس گرديد هر دم تيره ابری‬ ‫

حجاب چهره ی خورشيدی روشن‬

هوا مسموم شد چون نيش کژدم‬ ‫

جهان تاريک شد چون چاه بيژن‬

بنفشه بر سمن بگرفت ماتم‬ ‫

شقايق در غم گل کرد شيون‬

سترده شد فروغ روی نسرين‬ ‫

پريشان گشت چين زلف سوسن‬

بباغ افتاد عالم سوز برقی‬

‫بيکدم باغبان را سوخت خرمن‬

خسک در خانه ی گل جست راحت‬ ‫

زغن در جای بلبل کرد مسکن‬

بسختی گشت همچون سنگ خارا‬

‫بباغ آن فرش همچون خزاد کن‬

سيه بادی چو پر آفت سمومی‬

‫گرفت اندر چمن ناگه وزيدن‬

به بيباکی بسان مردم مست‬

‫به بدکاری بکردار هريمن‬

شهان را تاج زر بربود از سر‬

‫بتان را پيرهن بدريد بر تن‬

تو گوئی فتنه ای بد روح فرسا‬

‫تو گوئی تيشه ای بد بيخ بر کن‬

ز پای افکند بس سرو سهی را‬

‫بيک نيرو چو ديو مردم افکن‬

بهر سوئی، فسرده شاخ و برگی‬

‫بپرتابيد چون سنگ فلاخن‬

کسی بر خيره جز گردون گردان‬ ‫

نشد با دوستدار خويش دشمن‬

به پستی کشت بس همت بلندان‬ ‫

چنان اسفنديار و چون تهمتن‬

نمود آنقدر خون اندر دل کوه‬ ‫

که تا ياقوت شد سنگی به معدن‬

در آغوش ز می بنهفت بسيار‬

‫سر و بازو و چشم و دست و گردن‬

در اين ناوردگاه آن به که پوشی‬

‫ز دانش مغفر و از صبر جوشن‬

چگونه بر من و تو رام گردد‬ ‫

چو رام کس نگشت اين چرخ توسن‬

مرو فارغ که نبود رفتگان را‬ ‫

دگر باره اميد بازگشتن‬

مشو دلبسته ی هستی که دوران‬ ‫

هر آنرا زاد، زاد از بهر کشتن‬

بغير از گلشن تحقيق، پروين‬ ‫

چه باغی از خزان بودست ايمن‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*