Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست‬

sadi

 

‫عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست‬

‫می بر سماع بلبل خوشگوی خوشترست‬

عيشست بر کنار سمن زار خواب صبح‬ ‫

نی در کنار يار سمن بوی خوشترست‬

خواب از خمار باده نوشين بامداد‬

‫بر بستر شقايق خودروی خوشترست‬

روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی‬ ‫

در روی همنشين وفاجوی خوشترست‬

آواز چنگ و مطرب خوشگوی گو مباش‬ ‫

ما را حديث همدم خوش خوی خوشترست‬

گر شاهدست سبزه بر اطراف گلستان‬

‫بر عارضين شاهد گلروی خوشترست‬

آب از نسيم باد زره روی گشته گير‬

‫مفتول زلف يار زره موی خوشترست‬

گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش‬

‫ما را مقام بر سر اين کوی خوشترست‬

سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر يار‬ ‫

تحصيل کام دل به تکاپوی خوشترست‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*