web stats
Home / Irony / طنز عبید زاکانی 21

طنز عبید زاکانی 21

ketabe-tanze-obeid-zakani

با اینکه نمی خوانم

شمس الدین مظفر روزی با شاگردان خود می گفت که تحصیل در کودکی می باید کرد . هرچه در کودکی به یاد

گیرند , هرگز فراموش نشود , من این زمان , پنجاه سال باشد که سوره فاتحه به یاد گرفته ام و با وجود اینکه

هرگز نخوانده ام , هنوز به یاد دارم

تخفیف

شخصی غلامی به اجاره می گرفت به مزد سیری شکم و اصرار بدان داشت که غلام هم اندکی تخفیف دهد . غلام

گفت : ای خواجه , روز دوشنبه و پنجشنبه را هم روزه می دارم

سجده سقف

شخصی خانه به اجاره گرفته بود چوب های سقفش بسیار صدا می کرد . به صاحب خانه برای تعمیر آن سخن به

میان آورد , صاحب خانه پاسخ داد که چوبهای سقف ذکر خدا می کنند , مستاجر گفت : نیک است اما میترسم این

ذکر کردن ها منجر به سجده شود .

 

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*