web stats
Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : مرثیه ی بھار‬

سروده ای از نادر نادرپور : مرثیه ی بھار‬

Naderpoor2

 

مرثیه ی بھار‬
‫نوبھاران کو ، که با خود بوی باران آورد‬
‫خرم آن باران که بوی نوبھاران آورد‬
‫نونھالان چمن از تشنگی خشکیده اند‬
‫زانکه ابری نیست تا یک جرعه باران آورد‬
‫نم نم باران اگر خوش بود بر میخوارگان‬
‫یادش اکنون اشک در چشم خماران آورد‬
‫با نسیم نغمه خوان برگی نمیاید به رقص‬
‫باد این سامان ، سکون در شاخساران آورد‬
‫باید اندر قصه ها دید این کرامت را که باد‬
‫در سکوت شب ، سرود آبشاران آورد‬
‫در همه آفاق عالم ، اختری بیدار نیست‬
‫ماه کو ، تا نامی از شب زنده داران آورد‬
‫شب چنان سنگین فرود آمد که یک تن جان نبرد‬
‫تا خبر از کشتگان زی سوگواران آورد‬
‫چشمه پنھان گشت و ما در تیرگی حیران شدیم‬
‫خضر باید ، تا نشان از رستگاران آورد‬
‫باغ را تا شمع سرخ لاله ها روشن شود‬
‫مشعلی باید که برق از کوهساران آورد‬
‫خانه خالی شد و لیکن منزل جانان نشد‬
‫حافظی کو ، تا اسف بر حال یاران آورد‬
‫خانه ویران است و پرسد خواجه ی حال صور‬
‫نقش ایوان پاسخی از صورت نگاران آورد‬
‫لفظ ، در بند است و بیم معنی از دیدار او‬
‫شاعران را در شمار شرمساران آورد‬
‫کاشکی خورشید بیداری برآرد سر ز خواب‬
‫در شب مستان ، سلام از هوشیاران آورد‬
‫کاش برقی برجھد از نعل اسبی بی سوار‬
‫ورنه اسبی نیست تا بانگ سواران آورد‬
‫گرنه طوفان بلا برخیزد از آفاق دور‬
‫ابر رحمت کی گذر بر کشتزاران آورد‬

نادر نادرپور

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*