web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : اين بوی روح پرور از آن خوی دلبرست‬ ‫

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : اين بوی روح پرور از آن خوی دلبرست‬ ‫

sadi

 

‫اين بوی روح پرور از آن خوی دلبرست‬ ‫

وين آب زندگانی از آن حوض کوثرست‬

ای باد بوستان مگرت نافه در ميان‬

‫وی مرغ آشنا مگرت نامه در پرست‬

بوی بهشت میگذرد يا نسيم دوست‬

‫يا کاروان صبح که گيتی منورست‬

اين قاصد از کدام زمينست مشک بوی‬

‫وين نامه در چه داشت که عنوان معطرست‬

بر راه باد عود در آتش نهاده اند‬ ‫

يا خود در آن زمين که تويی خاک عنبرست‬

بازآ و حلقه بر در رندان شوق زن‬ ‫

کاصحاب را دو ديده چو مسمار بر درست‬

بازآ که در فراق تو چشم اميدوار‬ ‫

چون گوش روزه دار بر االله اکبرست‬

دانی که چون همی گذرانيم روزگار‬ ‫

روزی که بی تو میگذرد روز محشرست‬

گفتيم عشق را به صبوری دوا کنيم‬ ‫

هر روز عشق بيشتر و صبر کمترست‬

صورت ز چشم غايب و اخلاق در نظر‬

‫ديدار در حجاب و معانی برابرست‬

در نامه نيز چند بگنجد حديث عشق‬ ‫

کوته کنيم که قصه ما کار دفترست‬

همچون درخت باديه سعدی به برق شوق‬ ‫

سوزان و ميوه سخنش همچنان ترست‬

آری خوشست وقت حريفان به بوی عود‬

‫وز سوز غافلند که در جان مجمرست‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*