web stats
Home / Irony / طنز عبید زاکانی 18

طنز عبید زاکانی 18

ketabe-tanze-obeid-zakani

 

شاید نیاید

مردی با کمان بی تیر به جنگ میرفت . پرسیدند بدون تیر چگونه به جنگ میروی ؟ گفت :  تیر که  از جانب دشمن آید

بردارم , گفتند شاید نیاید , گفت آن وقت جنگ نباشد

یافت می نشود

دزدی در شب خانه ی فقیری می جست . فقیر از خواب بیدار شد . گفت : آنچه تو در تاریکی می جویی . ما در روز

روشن می جوییم و نمی یابیم

فرزند بزرگان

زن طلحک فرزندی زایید . سلطان محمود او را پرسید که چه زاده است ؟ گفت : از درویشان چه زاید ؟ پسری یا

دختری , سلطان محمود گفت : مگر از بزرگان چه زاید ؟ گفت : چیزی زاید بی هنجار گوی و خانه برانداز

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*