Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : شام بازپسین‬

سروده ای از نادر نادرپور : شام بازپسین‬

Naderpoor2

 

شام بازپسین‬
‫باد از کرانه های شب ناشناخته‬
‫بوی تن برشته ی مردان را‬
‫بر سفره ی گشاده ی ما میریخت‬
‫ما ، جامھای خود را بر هم نواختیم‬
‫اما ، سبوی ایمان درما شکسته بود‬
‫ما ، هیچ یک به چھره ی هم ننگریستیم‬
‫ما ، لقمه های خونین در کام داشتیم‬
‫هر لقمه ، بغض گریه ی ما بود‬
‫کز ضربه های خنده ی بیگاه میشکست‬
‫ما ، در طنین خنده ی خود می گریستیم‬
‫ما ، در شبی که بوسه خیانت بود‬
‫سیمای مھربان و سرسبز دوست را‬
‫در هاله ی سپید نبوت‬
‫با آن زبان سرخ تر از شعله سوختیم‬
‫ما ، عشق را به بوسه ی نفرت فروختیم‬
‫ما ، یار را که نعره ی حق میزد‬
‫در پای دار دوزخی دشمن‬
‫با سنگ بی تمیزی آزردیم‬
‫ما ، بایزید را به یزیدی گماشتیم‬
‫ما ، پارساتر از همه ناپاکان‬
‫ناخن به خون دوست فروبردیم‬
‫ما ، کرسی بلند تفکر را‬
‫مانند نه سپھر معلق‬
‫در زیر پای لنگ تملق گذاشتیم‬
‫ما ، برجھا ز جمجمه ها برفراشتیم‬
‫ما ، فتحنامه ها به کفنھا نگاشتیم‬
‫ما ، کوردیدگان‬
‫در جستجوی جوهر دانایی‬
‫انگشتھای کورتر از دل را‬
‫بر واژه ها و خط ھا لغزاندیم‬
‫چندان که نام هفت خطان زمانه را‬
‫برجسته تر ز خال بتان خواندیم‬
‫ما ، خشتھا بر آب زدیم آری‬
‫ما ، سنگھا به آیینه افکندیم‬
‫ما ، گور دختران فضیلت را‬
‫مانند تازیان بیابانگرد‬
‫در شورهزار جھل و جنون کندیم‬
‫ما ، لاشه های خود را بر دوش داشتیم‬
‫ما ، دانه های اشک و عرق را‬
‫در کشتزار خوف و خجالت‬
‫میکاشتیم و میدرویدیم‬
‫ما ، روح را به خدمت تن می گماشتیم‬
‫ما ، در قمارخانه ی تاریخ‬
‫میراث نسلھای کھن را‬
‫چون ننگ و نام ، باخته بودیم‬
‫ما ، لذت اسیر شدن را‬
‫در دام اقتضای زمانه‬
‫چون طعم می ، شناخته بودیم‬
‫در آسمان ، طلایه ی صبحی عیان نبود‬
‫زخم عمیق خنجر خورشید‬
‫چون یادگار کھنه ای از سالیان دور‬
‫دلھای سرد ما را می سوزاند‬
‫باران ، گیاه عافیت ما را‬
‫با ریزش مدامش می پوساند‬
‫ما ، ریزه خوار خوان زمین بودیم‬
‫ما ، پاره های پیکر یاران را‬
‫در کاسه های خون زده بودیم‬
‫ما ، در شب سیاه یھودایی‬
‫مھمان شام بازپسین بودیم‬

نادر نادرپور

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.