Home / Literature / سروده ای از منصور حلاج : ای صفات کبريايت برتر از ادراک ما

سروده ای از منصور حلاج : ای صفات کبريايت برتر از ادراک ما

mansoor-al-hallaj1

 

ای صفات کبريايت برتر از ادراک ما

قاصر از کنه کمالت فکرت و ادراک ما

ما چو خاشاکيم در دريای هستی روی پوش

موج وحدت کی بساحل افکند خاشاک ما

ما بجولانگاه وحدت غير شه را ننگريم

گر دو عالم را به بندد بخت بر فتراک ما

از وفاداری چو خاک پای اهل دل شديک

قبله ی  اهل  وفا  شد تا  قيامت  خاک  ما

درد راحت بخش خود بر ما حوالت کن که نيست

جز بدردت  شادی  جان و دل غمناک  ما

جز بسوز شمع  ديدارت  نميسازد  بلي

همچو  پروانه  دل آشفته ی بيباک  ما

از جراحتها چه راحتها  است ما  را ايکه هست

نيش تو نوش حسين و زهر تو ترياک ما

حسین منصور حلاج

حلاج

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *