Home / Science / Стряскащи факти за някои хранителни продукти

Стряскащи факти за някои хранителни продукти

307-398-ovche-mliako-maznini-beltychini-polezni-svojstva-minerali-mlechen-produkt-sirene 624-300-urinirane-pikochen-mehur-dieta-technosti-alkohol-kafe-kofein-infekciia-anatomichen

Стряскащи факти за някои хранителни продукти

Вижте кои храни попадат в тази категория
Съществуват храни и продукти, които не трябва да се консумират в големи количества поради определени причини. Диетолози от Италия направиха списък на стряскащите факти за храните.
На десето място се нарежда древният управник Митрадит Шести. Той редовно приемал малки дози отрова, за да развие имунитет към нея.
Човекът имал напълно реални опасения, че ще бъде отровен от някой от приближените си. Когато един ден решил да се самоубие с помощта на отрова, не се получило, затова слугата му трябвало да го прободе с меч, пише “Gotvach.bg”.
На девето място е фактът за комарите и бананите. Ако току-що сте хапнали банани, рискувате да бъдете нахапани от цяло ято комари. По неизвестни причини те нападат хората, които са консумирали повече количество от южните плодове.
Осмо място държи бирата – по време на Ренесанса е било по-безопасно да се пие бира, а не вода, тъй като ферментацията в бирата унищожавала бактериите, които предизвиквали холера и дизентерия.
На седмо място е пристрастяването към чая – към него човек се пристрастява много по-бързо, отколкото към хероина.
Шесто място държат зелените домати. В тях има много от химическото вещество соланин. Ако изядете два килограма зелени домати, можете да се натровите.
Пето място е отредено за плесента – ако хлябът се покрие с плесен, не трябва да се консумира. Дори да се изстърже с нож, плесента съществува, тъй като нишките ѝ проникват дълбоко в тестото.
На четвърто място са фъстъците, които са се използвали при производството на динамит.
На трето позиция е млякото, което според алерголозите е най-силният в света алерген. То съдържа млечна захар и лактоза.
Повечето жители на Япония и Китай не могат да пият мляко, защото веднага развиват симптоми на отравяне.
Като става въпрос за Китай, второ място в списъка е отредено на солта. В Древен Китай тя се използвала за самоубийство – достатъчно било да се изядат 400 грама от нея.
На първо място е кафето – интересният факт е, че ако сте решили да завършите живота си със самоубийство, можете да използвате кафе. Но за целта ще трябва да изпиете на екс една след друга 100 големи глътки силно кафе.
Source: “Gotvach.bg”.

Some startling facts about food

See which foods fall into this category

There are foods and products should not be consumed in large quantities due to certain reasons. Dieticians of Italy made a list of the staggering facts about the food.
In tenth place was the ancient ruler Mitradit Sixth . He regularly consumed small doses of poison to develop immunity to it.
The man had a very real fear that he would be poisoned by one of his cronies . One day he decided to commit suicide using poison,but it did not work , so his servant pierced him with a sword , says “Gotvach.bg”.
In ninth place is the fact of mosquitoes and bananas. If you have just eaten bananas risk being bitten by mosquitoes is much bigger . For unknown reasons, they attack humans who consumed more amount of southern fruit .

Eighth holding beer – during the Renaissance was safer to drink beer instead of water as the fermentation in beer kill bacteria that produced cholera and dysentery.
Seventh is the addiction to tea – to it a man addicted much faster than heroin .
Sixth hold green tomatoes. They have many of the chemical solanine . If you eat two kilograms of green tomatoes , you can poison yourself .
Fifth place is reserved for the mold – if the bread is moldy , should not be consumed. Even if you scrape it with a knife, there is mold , as its fibers penetrate deep into the dough.
Fourth are peanuts that are used in the manufacture of dynamite.
Third position is milk , which according to allergists is the strongest allergen in the world. It contains milk sugar lactose.
Most residents of Japan and China can not drink milk because immediately develop symptoms of poisoning.
When it comes to China, the second in the list is given to salt. In ancient China it was used to commit suicide – it was enough to eat 400 grams of it.
First is the coffee – interesting fact is that if you decide to end your life by suicide , you can use coffee. But you would have to drink in a single gulp one after another 100 big sips coffee.

Telegram Channel

About Violet Alex

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.