Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : از رم تا سدوم

سروده ای از نادر نادرپور : از رم تا سدوم

Naderpoor2

 

از رم تا سدوم
‫وقتی که شب قندیلھای کھنه را در آسمان افروخت‬
‫ما سکنان کاخ سلطانی‬
‫شھر گناه آلوده را از دور می دیدیم‬
‫فانوسھا در کوچه های تنگ و تاریکش‬
‫با شعله های شیطنت می سوخت‬
‫ابلیس ، در کاشانه های دور و نزدیکش‬
‫شب زنده داران را گناهی تازه می آموخت‬
‫ما سکنان کاخ سلطانی‬
‫شھر گناه آلوده را از درون‬
‫با دیدهای مغرور میدیدیم‬
‫تالار ما دریای شادیھای جوشان بود‬
‫از موج خواهشھا ، خروشان بود‬
‫تنھای عریان ، ماهیان سیمگون بودند‬
‫چشمان ما ، آیینه داران جنون بودند‬
‫ما ، از ورای پرده ی مستی‬
‫آن ماهیان زنده را در تور می دیدیم‬
‫ما ، ناشناسی را که با فانوس جادویی‬
‫پنداری از آفاق سحر آمیز می آمد‬
‫چون سایه ای در کوچه های دور‬
‫بر سنیه ی دیوارهای کور میدیدیم‬
‫فریاد او در شھر می پیچید‬
‫ای تیره بختان ای سیھ کاران‬
‫شھر شما در شعله های صبحدم نابود خواهد شد‬
‫ای گمرهان ای زشت کرداران‬
‫راه رهایی بر شما مسدود خواهد شد‬
‫ما ، از درون کاخ سلطانی‬
‫او را که با جمعیتی پنھان سخن میگفت‬
‫در حلقه ای از نور میدیدیم‬
‫چندان که گفتارش به پایان رفت‬
‫در پرتو فانوس خود ، تنھا به راه افتاد‬
‫اما طنین گرم آن گفتار‬
‫در شھر خاموش سیاه افتاد‬
‫مستان هراسیدند و هشیاران سفر کردند‬
‫بیم عقوبت با غم غربت مقابل شد‬
‫آنگاه خورشید از کران آسمان برخاست‬
‫انوار گوگردین او بر شھر نازل شد‬
‫شھر گناه آلود مستان از میان برخاست‬
‫آثار او از لوحه ی ایام زایل شد‬
‫اما ز هشیاران غمناک سفرکرده‬
‫در دشت پھناور ، نشانی دهشت آور ماند‬
‫تقدیر ، اینان را که از آتش حذر کردند‬
‫رفتند و گریان بر قفای خود نظر کردند‬
‫در اوج گرما منجمد گرداند‬
‫اندامشان تندیس کامل شد‬
‫ما ، از حریم کاخ سلطانی‬
‫فرجام هشیاران و مستان هر دو را دیدیم‬
‫چون خویش را ایمن گمان کردیم‬
‫از ایمنی بر خویش بالیدیم‬
‫تالار ما ، دریای شادیھای جوشان بود‬
‫ما ، چون سبکباران ساحلھا‬
‫فارغ ز بیم موج ، نوشیدیم و رقصیدیم‬
‫آنگه به پاس مقدم خورشید عالمسوز‬
‫در خانه ی خود آتش افکندیم و خندیدیم‬
‫ما سکنان کاخ سلطنتی‬
‫شب زنده داران سدوم بودیم‬
‫ما در طلوع خشم سوزان خداوندی‬
‫ویرانی موعود را دیدیم‬
‫اما هنوز از کوری باطن‬
‫در ظلمت اندیشه های خویش گم بودیم‬
‫ما ، تیره اندیشان روشن بین ، در آن شب ننگین‬
‫آتش سوزی تاریخ‬
‫نظارگان شعله در آفاق رم بودیم‬

نادر نادرپور

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.