Home / Literature / سروده ای از انوری : معشوقه به رنگ روزگارست

سروده ای از انوری : معشوقه به رنگ روزگارست

انوری

 

معشوقه به رنگ روزگارست

با گردش روزگار یارست

برگشت چو روزگار و آن نیز

نوعی ز جفای روزگارست

بس بوالعجب و بهانه جویست

بس کینه کش و ستیزه کارست

این محتشمیست با بزرگی

گر محتشم و بزرگوارست

بوسی ندهد مگر به جانی

آری همه خمر با خمارست

درباغ زمانه هیچ گل نیست

و آن نیز که هست جفت خارست

ای دل منه از میان برون پای

هرچند که یار بر کنارست

امید مبر کز آنچه مردم

نومیدترست امیدوارست

هرچند شمار کار فردا

کاریست که آن درشمارست

بتوان دانست هر شب از عمر

آبستن صد هزار کارست

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*