Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ‫بد منشانند زير گنبد گردان‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : ‫بد منشانند زير گنبد گردان‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫بد منشانند زير گنبد گردان‬ ‫

از بدشان چهر جان پاک بگردان‬

پای بسی را شکسته اند به نيرنگ‬ ‫

دست بسی را ببسته اند به دستان‬

تا خر لنگی فتاده است ز سستی‬

‫توسن خود را دوانده اند بميدان‬

جز بدو نيک تو، چرخ می ننويسد‬

‫نيک و بد خويش را تو باش نگهبان‬

گر ستم از بهر خويش می نپسندی‬

‫عادت کژدم مگير و پيشه ی ثعبان‬

چندکنی همچو گرگ، حمله بمردم‬ ‫

چند دريشان همی بناخن و دندان‬

دامن خلق خدای را چو بسوزی‬

‫آتشت افتد به آستين و به دامان‬

هر چه دهی دهر را، همان دهدت باز‬ ‫

خواسته ی بد نميخرند جز ارزان‬

خواهی اگر راه راست: راه نکوئی‬ ‫

خواهی اگر شمع راه: دانش و عرفان‬

کارگران طعنه ميزنند به کاهل‬

‫اهل هنر خنده ميکنند به نادان‬

از خم صباغ روزگار برآيد‬

‫هر نفسی صد هزار جامه ی الوان‬

غارت عمر تو ميکنند به گشتن‬

‫دی مه و ارديبهشت و آذر و آبان‬

جز بفنا چهر جان نبينی، ازيراک‬ ‫

جان تو زندانيست و جسم تو زندان‬

عالمی و بهره ايت نيست ز دانش‬ ‫

رهروی و توشه ايت نيست در انبان‬

تيه خيالت به مقصدی نرساند‬

‫راهروان راه برده اند به پايان‬

کشتی اخلاص ما نداشت شراعی‬ ‫

ور نه بدريا نه موج بود و نه طوفان‬

کعبه ی نيکی است دل، ببين که براهش‬ ‫

جز طمع و حرص چيست خار مغيلان‬

بندگی خود مکن که خويش پرستی‬ ‫

کرده بسی پاکدل فريشته، شيطان‬

تا تو شدی خرد، آز يافت بزرگی‬ ‫

تا تو شدی ديو، ديو گشت سليمان‬

راهنمائی چه سود در ره باطل‬ ‫

ديبه ی چينی چه سود در تن بيجان‬

نفس تو زنگی شد و سپيد نگردد‬ ‫

صد ره اگر شوئيش بچشمه ی حيوان‬

راستی از وی مجوی زانکه نرويد‬ ‫

هيچگه از شوره زار لاله و ريحان‬

بار ليمان مکش ز بهر جوی زر‬ ‫

خدمت دونان مکن برای يکی نان‬

گنج حقيقت بجوی و پيله وری کن‬ ‫

اهل هنر باش و پوش جامهی خلقان‬

روز سعادت ز شب چگونه شناسد‬

‫آنکه ز خورشيد شد چو شبپره پنهان‬

دور شو از رنگ و بوی بيهده، پروين‬ ‫

از در معنی درای، نز در عنوان‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.