web stats
Home / Irony / داستانهای طنز ملا نصر الدین 21

داستانهای طنز ملا نصر الدین 21

Nasreddin

 

شرکت ملا در خوردن ماست

روزی ملا با یکی از رفقایش ماست بشرکت خریده بود . ظهر که خواستند آنرا بخورند کاسه

را بمیان گذاشتند . رفیق ملا خطی به وسط ماست کشیده گفت میخواهم سهم خودم را

با شکر مخلوط کرده بخورم . ملا گفت : ماست مایع است و به هرجهت شکر به حصه منهم

میرسد , خوبست شکر را با ماست مخلوط کنی و هردو بخوریم . آن مرد گفت : شکر کم

است و دو نفر را کفایت نمی کند . ملا عصبانی شد و شیشه روغن زیتون را که نزدیکش

بود برداشته و بمیان ماست ریخت . رفیقش دست وی را گرفته و گفت : چه می کنی , چه

کسی تا حال در ماست روغن ریخته ؟

ملا جواب داد : در حصه خودم آزادم و تو حق دخالت نداری

سن ملا

از ملا پرسیدند سن تو و برادرت چقدر فرق دارد ؟

ملا گفت : پارسال مادرم میگفت یکسال از تو بزرگتر است , با این حساب امسال هردو

همسال شده و فرقی نداریم

 

وصول طلب

روزی ملا از پنجره خانه کوچه را نگاه می کرد , از دور دید طلبکارش می آید فهمید که جز

مطالبه کاری ندارد . زنش را خواسته دستور داد که جوابش را چگونه بدهد , چون در خانه را

زدند زن ملا رفته در را گشود و به آن شخص گفت : آقا میدانم که پول شما نزد ما مانده

است و در تادیه اش تاخیر شده اگرچه ملا در خانه نیست ولی خاطر جمع باش ما پول

کسی را تا بحال نخورده ایم و پول شما را هم نخواهیم خورد , مخصوصا در فکر هستیم که

پول شما را از هر جاهست تادیه نماییم , حتی ملا بمن سپرده هر وقت گوسفندها از

جلوی خانه ما میگذرند , مقداری از پشم آنها که بزمین می افتد را جمع کنیم تا وقتی که

زیاد شود آنرا تاب داده شال تهیه کنیم بفروشیم تا از آن بتوانیم طلب ترا تهیه کرده و

بپردازیم , آن شخص از شنیدن این طرز جواب دادن و یقین به اینکه طلبش هرگز وصول

نخواهد شد خنده اش گرفت و بصدای بلند خندید . ملا که  پشت سر زنش ایستاده بود و

بحرف او گوش میداد , وقتی که خنده طلبکار را دید نتوانست از خنده خودداری کند , خندید

و جلو آمد گفت : آفرین رفیق , حال که بوصول طلب خود اطمینان پیدا کردی البته باید هم

بخندی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*