Home / Literature / سروده ای از گیتی : يک فنجان قهوه تلخ

سروده ای از گیتی : يک فنجان قهوه تلخ

Image083 (2)

 

يک فنجان قهوه تلخ

 

يک فنجان قهوه تلخ
با پياله ای کوچک
از آب
کام تلخ مرا
تلخ تر می کند
و
قلب غمگينم
را
غمگين تر
با درد داخل سينه
و طپش تند قلبم
عجين می شود
تا دست سرد
تنها ييم
را در حرارت
داغی فنجان بسوزاند
چشمان نمناک
و تر از اشک
آرام بر گونه ام
می نشيند
و در گوشه اين کافه
نجوا مشتريان
گوشم می نوازد
به يادم می آيد که تنها يم
و بايد در ميز دو طرفه
کافه
تنهايی را مزه مزه کنم
حرفهايم را
در دل بنشانم
قهوه را بنوشم
ارام
دفترم خط خطی
کنم
سپس راهی مسيری
بی پناه شوم
افکارم را به درون برم
و
همچنان بر دوش يدک کشم
چه دوشی است
اين دوش من
چه توانی دارد
از سنگينی اين بار
خم نمی شود
انگار
تا بستر سرد قبرم
مرا به کام
گيرد
….

گیتی

Telegram Channel

About Giti Mirzaei

Giti Mirzaei
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *