Home / Literature / سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : بما نسته درم – مانده ام

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : بما نسته درم – مانده ام

شیون فومنی - 1

 

بما نسته درم

گیلکی

ئی تا گه: وازکون بلتهَ اوشن تر

ئی تا گه: نه بنیش قایم تی جا سر

بمانسته درم حیران تی جان گی

کو لنگه سر نانم گرده اَمی در؟

*****************

برگردان فارسی

مانده ام

یکی می گوید از دروازه ی چون به آن طرف پرش کن

دیگری می گوید نه سرجایت محکم قرار بگیر

بجان تو مانده ام حیران

نمیدانم درِ (منزل) ما بروی کدام پاشنه میچرخد
شیون فومنی

شیون فومنی - 2

About Mohammad Daeizadeh

2 comments

  1. Giti Mirzaei

    سلام و سپاس از شما گه یادی از استاد شیون فومنی فولکلور نویس رشتی نمودید ..بسیار زیبا و دلنشین ..ایشون انگار از درد امروز ما با خبر بودند

    • سلام : بعضی از دردها فقط متعلق به امروز نیست . شاید چندسال قبل این دردهای امروز برای بعضی از ما ها هنوز نمود نکرده بود . با امید به لطف پروردگار و اینکه هیچ انسانی دردمند نباشد . آمین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*