Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ‫در خانه شحنه خفته و دزدان بکوی و بام‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : ‫در خانه شحنه خفته و دزدان بکوی و بام‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫در خانه شحنه خفته و دزدان بکوی و بام‬ ‫

ره ديو لاخ و قافله بی مقصد و مرام‬

گر عاقلی، چرا بردت توسن هوی‬

‫ور مردمی، چگونه شدستی به ديو رام‬

کس را نماند از تک اين خنگ بادپای‬ ‫

پا در رکاب و سر به تن و دست در لگام‬

در خانه گر که هيچ نداری شگفت نيست‬

‫کالات ميبرند و تو خوابيده ای مدام‬

دزد آنچه برده باز نياورده هيچگاه‬ ‫

هرگز به اهرمن مده ايمان خويش وام‬

ميکاهدت سپهر، چنين بی خبر مخسب‬ ‫

ميسوزدت زمانه، بدينسان مباش خام‬

از کار جان چرا زنی ای تيره روز تن‬ ‫

در راه نان چرا نهی ای بی تميز نام‬

از بهر صيد خاطر ناآزمودگان‬

‫صياد روزگار بهر سو نهاده دام‬

بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب‬ ‫

بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام‬

منشين گرسنه کاين هوس خام پختن است‬ ‫

جوشيده سالها و نپختست اين طعام‬

بگشای گر که زنده دلی وقت پويه چشم‬

‫بردار گر که کارگری بهر کار گام‬

در تيرگی چو شب پره تا چند ميپری‬ ‫

بشناس فرق روشنی ای دوست از ظلام‬

ای زورمند، روز ضعيفان سيه مکن‬

‫خونابه ميچکد همی از دست انتقام‬

فتوی دهی بغصب حق پيرزن وليک‬ ‫

بی روزه هيچ روز نباشی مه صيام‬

وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتنی

است‬ ‫شمشير روز معرکه زشت است در نيام‬

درد از طبيب خويش نهفتی، از آن سبب‬ ‫

اين زخم کهنه دير پذيرفت التيام‬

از بهر حفظ گله، شبان چون بخواب رفت‬ ‫

سگ بايد ای فقيه، نه آهوی خوشخرام‬

چاهت چراست جای، گرت ميل برتريست‬

‫حرصت چراست خواجه، اگر نيستی غلام‬

چندی ز بار گاه سليمان برون مرو‬

‫تا ديو هيچگه نفرستد تو را پيام‬

عمريست رهنوردی و چون کودکان هنوز‬

‫آگه نه ای که چاه کدام است و ره کدام‬

پروين، شراب معرفت از جام علم نوش‬ ‫

ترسم که دير گردد و خالی کنند جام‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.