Home / Irony / داستانهای طنز ملا نصر الدین 9

داستانهای طنز ملا نصر الدین 9

Nasreddin

 

فرار ملا با قاطر

یکروز ملا با قافله به سفر میرفت در محلی فرود آمدند که ناگاه طایفه دزدان هجوم آورده

ریختند در قافله , ملا خواست زرنگی کند و جانش را نجات بدر برد , رفت که قاطرش را لگام

کند , از ترس خودش را گم نموده چیزی را تمیز نمی داد , لگام بطرف قاطر برده دم او را

کاکل تصور نمود سرین را چهره پنداشت و چندانکه سعی کرد راه بدهان او نبرد , به تندی

بانگ براو زد که ای صاحب مرده : کاکلت دراز شده و پیشانی ات پهن و دهانت بهم آمده و

دندان هایت ریخته , فردا هم خواهی مرد

نان و نمک

روزی کسی ملا را بمنزلش دعوت کرد که بیا نان و نمکی بخوریم ملا باور نکرد و گمان کرد

شاید غذای دیگر درکار باشد به خانه او رفت , وقتی غذا آوردند ملا جز قدری نان و نمک

چیزی ندید , گدایی بر در سرای صاحبخانه آمد چیزی بخواست  صاحبخانه او را جواب گفت

سائل باز سوال نمود , آن مرد گفت اگر نروی با این چوب سر ترا خواهم شکست ,

ملا گفت : این مرد آنقدر در قول خود صادق است که حساب ندارد تا زود است برو

و جانت را بدر بر

 

خدا شدن ملا

مردی بود که در حماقت برادر بزرگ ملا بود , هر شب در زیر درختی که در حوالی شهر بود

میرفت و مناجات میکرد , از جمله مناجات او این بود که : ” خدایا خود را بمن بنما ” ملا از

مناجات او مطلع گشته شبی خود را در بالای درخت پنهان کرد چون مرد به عادت همیشه

لب به مناجات گشود همین آیه را ذکر نمود , ملا در جواب گفت ” لن ترانی ” و لیکن هرگاه

یکهزار دینار در خانه ملا بزن او بدهی ما را خواهی دید , مرد بتعجیل هرچه تمامتر بشهر

آمد یکهزار دینار برداشته بخانه ملا آمد پول را بزن او داده برگشت بپای درخت آمد وفا به

عهد را مسئلت کرد .

پس ملا عمامه خود را باز کرد و مانند طناب یکسر آنرا بدست گرفته و یکسر دیگر آنرا پایین

داده گفت : بگیر و بالا بنزد ما بیا تا ترا محل عاطف خود بگردانیم , مرد شاد شد چنگ در او

زد , ملا ار آن بالا زور زد که بالا بکشد , عمامه پاره شد و مرد از وسط راه بزمین افتاده

سرش شکست , مرد از جا برخاسته گفت : الهی پول مرا حواله ملا کردی , دیگر مرا بزمین

زدن و سر مرا شکستن چه معنی داشت ؟

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.