Home / Irony / داستانهای طنز ملا نصر الدین 3

داستانهای طنز ملا نصر الدین 3

Nasreddin

 

الاغ شدن ملا

حاکم شهر محبت زیادی درباره زن داشت  ملا او را از این عمل منع می کرد تا اینکه قدری

از صحبت زنان دوری جست , حاکم را کنیزی صاحب جمال بود یک روز کنیزک سبب احتراز از

صحبت زنان را بپرسید , حاکم گفت : ملا به دلایل و براهین مرا منع کرده , کنیز گفت مرا به

او ببخش تا او را رام کنم .

حاکم کنیز را به ملا داد , ملا در اول مایل به صحبت او شد ولی کنیز راضی نشد و او را از

خود براند تا اینکه او را گفت : اگر در دوستی من کامل عیاری و وصالم را طالب هستی باید

بگذاری بدوش تو سوار شوم , ملا این را سهل شمرده گفت زهی دوش من از سوار شدن

توزینت یابد , کنیزک گفت : به شرط آنکه زین بر پشت تو و لگام بدهانت نهم , ملا گفت :

هرکاری بخواهی بکن , چون کنیزک ملا را مطیع خویش دید کس نزد حاکم فرستاد تا او را از

واقعه با خبر سازد و خود زین بر پشت و لگام در دهان ملا نهاده بر او سوار گشته در خانه

میگردید که حاکم وارد شد ملا را بدانحال دید گفت : تو مرا از مجالست زنان منع میکردی

حال ترا چه شده که بدینحال خود را اسیر و خفیف نزد زنان کردی ؟ ملا جواب داد : بلی

نصیحت من به امر از اجتناب از زنان برای آن بود که او را چون من خر نسازند و سوارش

شوند .

ماه های کهنه

وقتی از ملا پرسیدند زمانیکه ماه تازه در آسمان پیدا میشود ماه های کهنه را چه می کنند

؟ پاسخ داد : آن ماه های کهنه را ریز ریز کرده ستاره می سازند .

یک ریال منفعت

شبی ملا در کنار رودخانه نشسته بود ده نفر برسیدند و با ملا قرار گذاشتند که آنها را از

رودحانه بگذراند و نفری یک ریال بگیرد  او هم قبول کرد و نه نفر را سالم به آن سمت رساند

ولی آخری را چون خسته شده بود به رودخانه انداخت و جریان آب او را برد , دوستانش آواز

کردند : این چه کاری بود که کردی ؟ ملا گفت : بد کردم یک ریال بشما فایده رساندم ؟

اکنون 9 ریال بدهید , بس است, یک ریال منفعت شما

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.