Home / Irony / چند لطیفه از عمران صالحی طنز نویس ایرانی 13

چند لطیفه از عمران صالحی طنز نویس ایرانی 13

Omran Salehi

 

عمران صالحی از طنز نویسان ما بود که سال 85 دارفانی را وداع گفت . آنچه می خوانیم ، مجموعه ای‬ از لطيفه های اوست که به یادش خوانده و می خندیم؛ گزیده ای از طنز زیبای‬ عمران که هر روز با عنوان “خاطرات آمال تعجب!” در روزنامه “آسيا” به چاپ‬ می رسيد.

 

شتر دیدی ندیدی‬

‫روز تعطيل بود و ما نياز فراوان به پول داشتيم. مسافت زیادی را طی کردیم و به بانك‬

‫موردنظر رسيدیم. کارتمان را به دستگاه عابربانك دادیم و منتظر ماندیم. روی صفحه‬

‫شيشه ای نوشته ای آمد: با عرض معذرت، دستگاه به علت نقص فنی کار نمی کند.‬

‫باز مسافت زیادی را طی کردیم و به بانك دیگری رسيدیم و کارت عابربانك را تحویل‬

‫دستگاه دادیم. خوشبختانه روی صفحه پوزش نامه نيامد. کمی بعد کاغذی از دل‬

‫دستگاه بيرون آمد که رویش نوشته شده بود: شتر دیدی، ندیدی!‬

وارونه‬

‫این روزها آلودگی از حد گذشته و هوای تهران وارونه شده است. ما خودمان هم‬

‫کم کم حس میکنيم که داریم کله پا می شویم. به طوری که میترسيم اگر سرفه یا‬

‫عطسه کنيم، تصور دیگری از ما داشته باشند!!‬

صدریه‬

‫یكی میگفت آقای “صدریه” با اینكه صدتا ریه دارد، باز هم نمی تواند در هوای آلوده‬

‫تهران زندگی کند!‬

 ‫دنگی‬

‫روبه روی دانشگاه تهران، زیر زمين، قهوه خانه ای وجود داشت. صاحب قهوه خانه عكس‬

‫خودش را هم با کلاه شاپكا بالای سر خودش زده بود. شاعران آذربایجان هفته ای یك‬

‫روز (به نظرم دوشنبه ها) در این قهوه خانه جمع می شدند و برای هم شعر‬ می خواندند.‬

‫یك روز یكی از شاعران لوطی گری کرد و میخواست پول چای و قليان همه را حساب‬

‫کند.‬

‫قهوه چی گفت: فقط پول خودت را حساب کن.‬

‫آن شاعر گفت: یعنی چه، من می خواهم همه را مهمان کنم.‬

‫قهوه چی گفت: وقتی امروز تو پول آن ها را حساب میکنی، آن ها هم مجبور‬

‫می شوند هفته دیگر پول تو را حساب کنند. در حالی که ممكن است یكی فقط پول‬

‫خودش را داشته باشد و نتواند مال بقيه را حساب کند. به همين دليل به قهوه خانه‬

‫نمی آید و به ضرر من تمام میشود. پول خودت را بده و برو!‬

روحش شاد و یادش گرامی باد

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.