Home / Irony / چند لطیفه از عمران صالحی طنز نویس ایرانی – 11

چند لطیفه از عمران صالحی طنز نویس ایرانی – 11

Omran Salehi

چرا

‫شبی در یك انجمن، شاعری پشت تریبون هی دفترش را ورق میزد.‬

استاد فرات گفت: چرا نمی خوانی؟‬

شاعر گفت: می خواهم چيزی بخوانم که تا حالا نخوانده ام

فرات گفت: پس شعر بخوان!‬

لطفا‬

دکتر “احمد محيط” شاعر، مترجم و روانپزشك، زمانی در خيابان مطهری مطب‬

داشت. یك روز که به دیدنش رفتم، دیدم روی در مطب نوشته اند: لطفا از زدن مشت و‬

انداختن لگد به در خودداری فرمایيد!‬

تضمين

“تضمين” نوعی صناعت ادبی است که شاعر در آن سه مصرع از خود می آورد و یك‬

بيت از شاعری دیگر‬

شاعری غزلی از حافظ را تضمين کرده بود و داشت آن را در یكی از انجمنهای ادبی‬

می خواند. بعد از پایان شعرخوانی، استاد فرات بلند شد و شاعر را تشویق کرد و‬

گفت: از توی این شعر، یك غزل عالی در می آید!‬

سفر مطمئن‬

“کمال تشكر” میگفت: از این به بعد می خواهم با شتر به مسافرت بروم.‬

“کمال تعجب” گفت: گذشته گرا شده ای. علتش چيست؟‬

“کمال تشكر” گفت: علتش این است که شتر موتور ندارد، در نتيجه دچار نقص فنی‬

نمی شود و سقوط هم نمی کند.‬

“کمال تعجب” گفت: سقوط نمی کند، ولی سقط که می شود.‬

“کمال تشكر” گفت: عيبی ندارد، زیاد خطرناك نيست. از این گذشته موتور هوا را هم‬

آلوده می کند.‬

“کمال تعجب” گفت: شتر هم زمين را آلوده می کند. چنان که افتد و دانی ‬
‫”کمال تشكر” گفت: باز هم عيبی ندارد، این آلودگی باعث تقویت زمينهای زراعی‬

می شود!‬

تنها صداست…‬

‫در مراسم بزرگداشت یكی از هنرمندان بودیم. وسط برنامه بلبلی شروع به نواخوانی‬

‫کرد. معلوم شد صدای تلفن همراه یكی از خانمهای حاضر در جلسه است. آن خانم‬

‫بلند شد و بدو بدو رفت بيرون که صحبت کند

‫چند دقيقه بعد صدای عرعر خری را شنيدیم. معلوم شد صدای تلفن همراه یكی از‬

‫آقایان است. آن آقا هم بدو بدو از سالن رفت بيرون که صحبت کند!‬

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.