Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای سيه مار جهان را شده افسونگر‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای سيه مار جهان را شده افسونگر‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫ای سيه مار جهان را شده افسونگر‬

‫نرهد مار فسای از بد مار آخر‬

نيش اين مار هر آنکس که خورد ميرد‬ ‫

و آنکه او مرد کجا زنده شود ديگر‬

بنه اين کيسه و اين مهره افسون را‬ ‫

به فسون سازی گيتی نفسی بنگر‬

بکن اين پايه و بنياد دگر بر نه‬ ‫

بگذار اين ره و از راه دگر بگذر‬

تو خداوند پرستی، نسزد هرگز‬

‫کار بتخانه گزينی و شوی بتگر‬

از تن خويش بسائی، چو شوی سوهان‬

‫دامن خويش بسوزی، چو شوی اخگر‬

تو بدين بی پری و خردی اگر روزی‬ ‫

بپری، بگذری از مهر و مه انور‬

ز تو حيف ای گل شاداب که روئيدی‬

‫با چنين پرتو رخسار به خار اندر‬

تو چنان بيخودی از خود که نميدانی‬ ‫

که ترا ميبرد اين کشتی بی لنگر‬

جهد کن تا خرد و فکرت ورائی هست‬ ‫

آنچه دادند بگيرند ز ما يکسر‬

نفس بدخواه ز کس روی نميتابد‬ ‫

گر تو زان روی بتابی چه ازين بهتر‬

زندگی پر خطر و کار تو سرمستی‬

‫اهرمن گرسنه و باغ تو بار آور‬

عاقبت زار بسوزاندت اين آتش‬ ‫

آخر کار کند گمرهت اين رهبر‬

سيب را غير خورد، بهر تو ماند سنگ‬ ‫

نفع را غير برد، بهر تو ماند ضر‬

تو اگر شعبده از معجزه بشناسی‬

‫نکند شعبده اين ساحر جادوگر‬

زخم خنجر نزند هيچگهی سوزن‬

‫کار سوزن نکند هيچگهی خنجر‬

دامن روح ز کردار بد آلودی‬ ‫

جامه را گاه زدی مشک و گهی عنبر‬

اندر آندل که خدا حاکم و سلطان شد‬

‫ديگر آندل نشود جای کس ديگر‬

روح زد خيمه ی دانش، نه تن خاکی‬

‫خضر شد زنده ی جاويد، نه اسکندر‬

ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت‬ ‫

ز هنر گوی، مگوی از پدر و مادر‬

مکن اينگونه تبه، جان گرامی را‬ ‫

که بتن هيچ نداری تو ز جان خوشتر‬

پنجه ی باز قضا باز و تو در بازی‬ ‫

وقت چون برق گريزان و تو در بستر‬

تيره رائی چه ز جهل و چه ز خود بينی‬ ‫

غرق گشتن چه برود و چه ببحر اندر‬

تو زيان کرده ای و باز همیخواهی‬

‫مشکت از چين رسد و ديبه ات از ششتر‬

رو که در دست تو سرمايه و سودی نيست‬

‫سود بايد که کند مردم سوداگر‬

تو نه ای مور که مرغان بزنندت ره‬

‫تو نهای مرغ که طفلان بکنندت پر‬

سالکان پا ننهادند بهر برزن‬

‫عاقلان باده نخوردند ز هر ساغر‬

چه بری نام ره خويش بر شيطان‬ ‫

چه نهی شمع شب خود بره صرصر‬

عقل را خوار کند ديده ی ظاهر بين‬

‫روح را زار کشد مردم تن پرور‬

چون تو، بس طائر بی تجربه خوشخوان‬ ‫

صيد گشته است درين گلشن خوش منظر‬

دامها بنگری ای مرغک آسوده‬ ‫

اگر از روزنه ی لانه بر آری سر‬

اين کبوتر که تو بينيش چنين بيخود‬ ‫

شاهبازيش گرفتست بچنگ اندر‬

آخر ای شير ژيان، بند ز پا بگسل،‬ ‫

آخر ای مرغ سعادت، ز قفس برپر‬

به چراغ دل اگر روشنی افزائی‬

‫جلوه ی فکر تو از خور شود افزونتر‬

دامنت را نتواند که بيالايد‬

‫هيچ آلوده، گرت پاک بود گوهر‬

کله از رتبت سر مرتبه ای دارد‬

‫چو سر افتاد، چه سود از کله و افسر‬

سوخت پروانه و دانست در آن ساعت‬ ‫

که شد اندام ضعيفش همه خاکستر‬

هر چه کشتی، ملخ و مور بيغما برد‬

‫وين چنين خشک شد اين مزرعه ی اخضر‬

به تن سوختگان چند شوی پيکان‬ ‫

به دل خسته دلان چند زنی نشتر‬

تو دگر هيچ نداری ز سليمانی‬ ‫

اگر اين ديو ز دستت برد انگشتر‬

دلت از روشنی جانت شود روشن‬

‫زانکه اين هر دو قرينند بيکديگر‬

در گلستان دلی، گلبنی از حکمت‬ ‫

به ز صد باغ گل و ياسمن و عبهر‬

چه کشی منت دونان بسر هر ره‬ ‫

چه روی در طلب نان بسوی هر در‬

آنکه زر هنر اندوخت، نشد مفلس‬ ‫

آنکه کار دل و جان کرد، نشد مضطر‬

پر طاوس چه بندی بدم کرکس‬ ‫

چو دم آراسته گردد، چه کنی با پر‬

آنچه آموخت بما چرخ، سيه کاريست‬ ‫

گر چه کرديم سيه بس ورق و دفتر‬

اوستادی نکند کودک بی استاد‬ ‫

درس دانش ندهد مردم بی مشعر‬

جسم چون کودک و جانست ورا دايه‬ ‫

عقل چون مادر و علم است ورا دختر‬

علم نيکوست، چه در خانه چه در غربت‬

‫عود خوشبوست، چه در کاسه چه در مجمر‬

کاخ دل جوئی از کوی تن مسکين‬ ‫

شمش زر خواهی از کوره ی آهنگر‬

کاردانان نگزينند تبه کاری‬

‫نامجويان ننشينند بهر محضر‬

آغل از خانه بسی دور و شبان در خواب‬ ‫

گرگ بددل بکمين و رمه اندر چر‬

جای آسايش دزدان بود اين وادی‬

‫مسکن غول بيابان بود اين معبر‬

خون دلهاست درين جام شقايق گون‬ ‫

تيرگيهاست درين نيلپری چادر‬

بهر وارون شدن افراشت سر اين رايت‬ ‫

بهر ويران شدن آباد شد اين کشور‬

خانه ای را که نه سقفی و نه بنياديست‬ ‫

اين چنين خانه چه از خشت و چه از مرمر‬

سور موش است اگر گربه شود بيمار‬ ‫

عيد گرگ است اگر شير شود لاغر‬

پاک شو تا نخوری انده ناپاکی‬ ‫

نيک شو تا ندهندت ببدی کيفر‬

همه کردار تو از تست چنين تيره‬ ‫

چه کنی شکوه ز ماه و گله از اختر‬

وقت مانند گلوبند بود، پروين‬

‫چو شود پاره، پراکنده شود گوهر‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.