Home / Irony / چند لطیفه از عمران صالحی طنز نویس ایرانی – 8

چند لطیفه از عمران صالحی طنز نویس ایرانی – 8

Omran Salehi

  ‫آتش‬

‫از “پرویز خطيبی” (وقتی در زمان شاه از زندان آزاد شد) پرسيدند: تو چرا مثل کریم‬

‫پورشيرازی خودت را در زندان آتش نزدی؟‬

‫گفت: متاسفانه جنس من نسوز است!‬

سوتی‬

‫روزی شخصی برای دیدن دکتر “رضازادهشفق” به خانه اش میرود. خدمتكار در را باز‬

‫میکند و می گوید: آقا تشریف ندارند.‬

‫- کی تشریف می آورند؟‬

‫- والله آقا هر وقت دستور بدهند که بگویيم در خانه نيستند، دیگر برگشتنشان با‬

‫خداست!‬

فاکس‬

‫شخص دیگری می گفت دستگاه فاکس از اختراعات ایرانيان بوده است. در قرن هشتم‬

‫هجری “حسن” نامی فاکس را اختراع کرده و در اختيار خلق خدا گذاشته است.‬

‫پرسيدیم: برای این ادعا سند و مدرك هم داری؟‬

‫گفت آه بله، چه مدرکی بهتر از حافظ. خواجه شيراز می فرماید:‬

‫به حسن خلق و “وفا کس” به یار ما نرسد.‬

‫یاد شخص دیگری افتادیم که در غزل حافظ “که مپرس” را “کمپرس” خوانده بود!‬

ساختارشكنی‬

‫گفت: باید بر این نكاتی که من میگویم تفطن پيدا کنی.‬

‫گفتم: یعنی چه؟‬

‫گفت: به تاریخ و جامعه و معاصرت آن قدر استشعار نداری و در تفرد مانده ای.‬

‫باز پرسيدم: یعنی چه؟‬

‫گفت: تو باید بر این موضوع به طور هدفمند وقوفی مشدد و مزدوج و تاریخمندانه‬

‫داشته باشی و این وقوف باید متقابلا و متعاملا باشد. شما باید ماهيتا فياض باشيد تا‬

‫بتوانيد تاریخ را ملتهب و نباض بسازید. وگرنه نمیتوانيد اجتماعيت و تاریخيت را به طور‬

‫متقابل و متعاکس و متعامل بشناسيد!‬

‫گفتم: این چه جور حرف زدن است؟‬

‫گفت: تحت تاثير مقاله ای که یكی از جامعه شناسان در یكی از روزنامه ها چاپ کرده،‬

‫قرار گرفته ام .‬

مقابله به مثل

‫یك روز “ابراهيم صهبا” به “ابوالحسن ورزی” گفت: تو قيافه عاقلانه ای داری، ولی‬

‫حرفهای احمقانه میزنی.‬

‫ورزی گفت: خوش به حال تو که هم قيافه احمقانه داری و هم حرفهای ابلهانه‬

‫میزنی!‬

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.