Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : هفته ها کرديم ماه و سالها کرديم پار‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : هفته ها کرديم ماه و سالها کرديم پار‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫هفته ها کرديم ماه و سالها کرديم پار‬ ‫

نور بوديم و شديم از کار ناهنجار نار‬

يافتيم ار يک گهر، همسنگ شد با صد خزف‬

‫داشتيم ار يک هنر، بودش قرين هفتاد عار‬

گاه سلخ و غره بشمرديم و گاهی روز و شب‬ ‫

کاش ميکرديم عمر رفته را روزی شمار‬

شمع جان پاک را اندر مغاک افروختيم‬ ‫

خانه روشن گشت، اما خانه ی دل ماند تار‬

صد حقيقت را بکشتيم از برای يک هوس‬ ‫

از پی يک سيب بشکستيم صدها شاخسار‬

دام تزويری که گسترديم بهر صيد خلق‬ ‫

کرد ما را پايبند و خود شديم آخر شکار‬

تا بپرد، سوزدش ايام و خاکستر کند‬ ‫

هر که را پروانه آسانيست پروای شرار‬

دام در ره نه هوی را تا نيفتادی بدام‬ ‫

سنگ بر سر زن هوس را تا نگشتی سنگسار‬

نوگلی پژمرده از گلبن بخاک افتاد و گفت‬

‫خوار شد چون من هر آنکو همنشينش بود خار‬

کار هستی گاه بردن شد زمانی باختن‬

‫گه بپيچانند گوشت، گه دهندت گوشوار‬

تا کنی محکم حصار جسم، فرسود است جان‬ ‫

تا بتابی نخ برای پود، پوسيداست تار‬

سالها شاگردی عجب و هوی کردی بشوق‬ ‫

هيچ دانستی در اين مکتب که بود آموزگار‬

ره نمودند و نرفتی هيچگه جز راه کج‬

‫پند گفتند و نپذرفتی يکی را از هزار‬

جهل و حرص و خودپسندی دشمن آسايشند‬ ‫

زينهار از دشمنان دوست صورت، زينهار‬

از شبانی تن مزن تا گرگ ماند ناشتا‬

‫زندگانی نيک کن تا ديو گردد شرمسار‬

باغبان خسته چون هنگام حاصل شد غنود‬ ‫

ميوه ها بردند دزدان زين درخت ميوه دار‬

ما درين گلزار کشتيم اين مبارک سرو را‬

‫تا که گردد باغبان و تا که باشد آبيار‬

رهنمای راه معنی جز چراغ عقل نيست‬ ‫

کوش، پروين، تا به تاريکی نباشی رهسپار‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.