Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : سرود خشم‬ ‬

سروده ای از نادر نادرپور : سرود خشم‬ ‬

Naderpoor2

سرود خشم‬
‫آهنگران پیر ، همه پتک ها به دست‬
‫با چھره های سوخته ، در نور آفتاب‬
‫چون اختران سرخ ، به تاریکی غروب‬
‫چشمان پر از نوید فرح بخش انقلاب‬
‫پتک گران به دست و دهان ها پر از خروش‬
‫فریادشان گسسته در آفاق شامگاه‬
‫روییده در دیار افق خوشه های خشم‬
‫افسرده بر لبان شفق ، بوسه های ماه‬
‫پنداشتی غریو خدایان آسمان‬
‫پیچیده در کرانه ی خاموش زندگی‬
‫بگرفته از فروغ شفق ، رنگ انتقام‬
‫آن گونه های سوخته از شرم بندگی‬
‫پنداشتی که خشم فروخورده ی قرون‬
‫جوشیده از خرابه ی فرتوت روزها‬
‫پنداشتی که شیون قربانیان جنگ‬
‫آتش فکنده در دل آتش فروزها‬
‫از سینه ها رسیده به لب ها سرود خشم‬
‫افکنده در حریم دل آسودگان هراس‬
‫گفتی بر آستانه ی این شامگاه تلخ‬
‫در هم خزیده سایه ی مردان ناشناس‬
‫در چشمشان طلیعه ی طوفانی شفق‬
‫آرد خبر ز خنده ی خونین صبحگاه‬
‫فریادشان گسیخته در آسمان شھر‬
‫خشم سیاهشان همه جوشیده در نگاه‬
‫در هم شکسته است تو گویی سکوت مرگ‬
‫در رستخیز این شب تاریک واپسین‬
‫برقی دمیده از دل آفاق دوردست‬
‫تا سایه ی کبود شب افتاده بر زمین‬
‫خواند به پاس روز ظفر ، باد شامگاه‬
‫شکرانه ی گسستن زنجیر بندگی‬
‫آهنگران پیر ، همه پتک ها به دست‬
‫در چشمشان طلیعه ی خورشید زندگی‬

نادر نادرپور

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.