Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی شود‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی شود‬

پروین اعتصامی 2

 

‫ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی شود‬ ‫

گرگ سيه درون، سگ چوپان نمی شود‬

ويرانه ی تن از چه ره آباد ميکنی‬ ‫

معموره ی دلست که ويران نمی شود‬

درزی شو و بدوز ز پرهيز پوششی‬ ‫

کاين جامه جامه ايست که خلقان نمی شود‬

دانش چو گوهريست که عمرش بود بها‬

‫بايد گران خريد که ارزان نمی شود‬

روشندل آنکه بيم پراکندگيش نيست‬ ‫

وز گردش زمانه پريشان نمی شود‬

درياست دهر، کشتی خويش استوار دار‬ ‫

دريا تهی ز فتنه ی طوفان نمی شود‬

دشواری حوادث هستی چو بنگری‬

‫جز در نقاب نيستی آسان نمی شود‬

آن مکتبی که اهرمن بد منش گشود‬

‫از بهر طفل روح دبستان نمی شود‬

همت کن و به کاری ازين نيکتر گرای‬

‫دکان آز بهر تو دکان نمی شود‬

تا زاتش عناد تو گرمست ديگ جهل‬ ‫

هرگز خرد بخوان تو مهمان نمی شود‬

گر شمع صد هزار بود، شمع تن دلست‬

‫تن گر هزار جلوه کند جان نمی شود‬

تا ديده ات ز پرتو اخلاص روشن است‬

‫انوار حق ز چشم تو پنهان نمی شود‬

دزد طمع چو خاتم تدبير ما ربود‬ ‫

خنديد و گفت: ديو سليمان نمی شود‬

افسانه ای که دست هوی مينويسدش‬ ‫

ديباچه ی رساله ی ايمان نمی شود‬

سرسبز آن درخت که از تيشه ايمن است‬ ‫

فرخنده آن اميد که حرمان نمی شود‬

هر رهنورد را نبود پای راه شوق‬ ‫

هر دست دست موسی عمران نمی شود‬

کشت دروغ، بار حقيقت نميدهد‬ ‫

اين خشک رود، چشمه ی حيوان نمی شود‬

جز در نخيل خوشه ی خرما کسی نيافت‬ ‫

جز بر خليل، شعله گلستان نمی شود‬

کار آگهی که نور معانيش رهبرست‬

‫بازرگان رسته ی عنوان نمی شود‬

آز و هوی که راه بهر خانه کرد سوخت‬

‫از بهر خانه ی تو نگهبان نمی شود‬

اندرز کرد مورچه فرزند خويشرا‬ ‫

گفت اين بدان که مور تن آسان نمی شود‬

آنکس که همنشين خرد شد، ز هر نسيم‬ ‫

چون پر کاه بی سر و سامان نمی شود‬

دين از تو کار خواهد و کار از تو راستی‬ ‫

اين درد با مباحثه درمان نمی شود‬

آن کو شناخت کعبه ی تحقيق را که چيست‬

‫در راه خلق خار مغيلان نمی شود‬

ظلمی که عجب کرد و زيانی که تن رساند‬ ‫

جز با صفای روح تو جبران نمی شود‬

ما آدمی نيم، از ايراک آدمی‬

‫دردی کش پياله ی شيطان نمی شود‬

پروين، خيال عشرت و آرام و خورد و خواب‬ ‫

از بهر عمر گمشده تاوان نمی شود‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.