Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : منفی

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : منفی

‫منفی‬‬‬‬

.‬

‫‬‫ ‬‬‬

‫در انتهای خلوت و تنهايی ثقيل زندگی‬
‫کاشک دستی ميبود که طرح زدايش دردها را‬
‫در سوسوی مرده يک چراغ نفتی‬
‫زنده ميساخت‬
‫ ‬
‫در انتهای سرک های اين غمکده‬
‫کاشک قامتی فرشته وار می آمد‬
‫تا با تقديس مقدس نفس مينوشت‬
‫” تنهايی مغلوبی نخواهد داشت”‬
‫ ‬
‫در تب افکار پريشانم‬
‫که هيمه آن از خانه های فروريخته‬
‫ماين های فرش شده‬
‫و دلهره باختن ها و رفتن ها و بيگانه شدن ها‬
‫رنگ گرفتست‬
‫دستی هر روز مينوسد‬
‫فردا آفتابی نخواهد بود و باز پرستوی‬
‫در انتظار آسمان آبی‬
‫خواهد مرد‬
‫ ‬
‫ميدانم‬
‫در انتظار پرواز يک کبوتر‬
‫از امتداد چهار چوب شکسته زندگی‬
‫چشمانم خشک تر از کوير آرزوهايم خواهد شد‬
‫آه!چه منفيست گروه خون جنگ زده من‬
‫ ‬
‫در ميان نفس های سوخته افکار مضطربم‬
‫کلمات مثبت را به دار آويختند‬
‫من فقط رفتن را ميشناسم‬
‫کسی نبود تا بودن را به من بياموزد‬
‫من مردن را با انفجار راکت های دوستانه‬
‫بيشتر از زندگی دوست دارم‬
‫ ‬
‫من يک جنگ زده ام‬
‫با کوله باری از دل گرفتگی‬
‫و دل گرفتگی و آرزو های مرده يک ماهه و پنج ماهه و يکساله‬
‫و يک عمر برباد رفته‬
‫ ‬
‫مرا در محاسباتت هميشه با منفی بگذار‬
‫مرا در محاوراتت هميشه بيچاره تلقی کن‬
‫مرا در تشبيهاتت سياه بخوان‬
‫و اگر قاموس زندگی را مينوشتی‬
‫مرا در لايتنهای درد معنا کن ! ‬

لينا روزبه حيدری

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.