Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از رازق فانی : بعد از مرگ من

سروده ای از رازق فانی : بعد از مرگ من

 

بعد از مرگ من

 

فکر کن بعد از مرگ من نفس خواهم کشید
بعد مرگم قلب من در سینه ای خواهد طپید

فکر کن یک سال بعد از مرگ جسم خسته ام
چشم های روشن من عشق را خواهد چشید

در تمام عمر اگر آه از نهادم بر نخواست
یک نفر شاید بجایم آهی از دل برکشید

حرف هایی را که هرگز فرصت گفتن نبود
میشود تا از زبانم در تنی دیگر شنید

دست من از زندگی کوتاه خواهد شد ولی
دست جاندارم گلوی ظالمان خواهد درید

قسمت من گر نشد در زندگی صبح ظهور
یک نفر با پای من شاید به پابوسش رسید

تک تک اعظای من سهم کسان دیگر است
جای من میبیند جهان صد ها امید

رازق فانی

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*