Home / Literature / سروده ای از حسین پناهی : پروانه ها‬

سروده ای از حسین پناهی : پروانه ها‬

حسین پناهی -شاخص

  ‫پروانه ها‬
‫حق با تو بود‬
‫می بايست می خوابيدم‬
‫اما چيزی خوابم را آشفته کرده است‬
‫در دو ظاقچه رو به رويم شش دسته خوشه زرد گندم چيده ام‬
‫با آن گيس های سياه و روز پريشانشان‬
‫کاش تنها نبودم‬
‫فکر می کنی ستاره ها از خوشه ها خوششان نمی ايد ؟‬
‫کاش تنها نبودی‬
‫آن وقت که می تواستيم به اين موضوع و موضوعات ديگر اينقدر بلند بلند‬
‫بخنديم تا همسايه هامان از خواب بيدار شوند‬
‫می دانی ؟‬
‫انگار چرخ فلک سوارم‬
‫انگار قايقی مرا می برد‬
‫انگار روی شيب برف ها با اسکی می روم و‬
‫مرا ببخش‬
‫ولی آخر چگونه می شود عشق را نوشت ؟‬
‫می شنوی ؟‬
‫انگار صدای شيون می ايد‬
‫گوش کن‬
‫می دانم که هيچ کس نمی تواند عشق را بنويسد‬
‫اما به جای آن‬
‫می توانم قصه های خوبی تعريف کنم‬
‫گوش کن‬
‫يکی بود يکی نبود‬
‫زنی بود که به جای آبياری گلهای بنفشه‬
‫به جای خواندن آواز ماه خواهر من است‬
‫به جای علوفه دادن به ماديان ها آبستن‬
‫به جای پختن کلوچه شيرين‬
‫ساده و اخمو‬
‫در سايه بوته های نيشکر نشسته بود و کتاب می خواند‬
‫صدای شيون در اوج است‬
‫می شنوی‬
‫برای بيان عشق‬
‫به نظر شما‬
‫کدام را بايد خواند ؟‬
‫تاريخ يا جغرافی ؟‬
‫می دانی ؟‬
‫من دلم برای تاريخ می سوزد‬
‫برای نسل ببرهايش که منقرض گشته اند‬
‫برای خمره های عسلش که در رف ها شکسته اند‬
‫گوش کن‬
‫به جای عشق و جستجوی جوهر نيلی می شود چيزهای ديگير نوشت‬
‫حق با تو بود‬
‫می بايست می خوابيدم‬
‫اما مادربزرگ ها گفته اند‬
‫چشم ها نگهبان دل هايند‬
‫می دانی ؟‬
‫از افسانه های قديم چيزهايی در ذهنم سايه وار در گذر است‬
‫کودک‬
‫خرگوش‬
‫پروانه‬
‫و من چقدر دلم می خواهد همه داستانهای پروانه ها را بدانم که‬
‫بی نهايت‬
‫بار‬
‫در نامه ها و شعر ها‬
‫در شعله ها سوختند‬
‫تا سند سوختن نويسنده شان باشند‬
‫پروانه ها‬
‫آخ‬
‫تصور کن‬
‫آن ها در انديشه چيزی مبهم‬
‫که انعکاس لرزانی از حس ترس و اميد را‬
‫در ذهن کوچک و رنگارنگشان می رقصاند به گلها نزديک می شوند‬
‫يادم می ايد‬
‫روزگاری ساده لوحانه‬
‫صحرا به صحرا‬
‫و بهار به بهار‬
‫دانه دانه بنفشه های وحشی را يک دسته می کردم‬
‫عشق را چگونه می شود نوشت‬
‫در گذر اين لحظات پرشتاب شبانه‬
‫که به غفلت آن سوال بی جواب گذشت‬
‫ديگر حتی فرصت دروغ هم برايم باقی نمانده است‬
‫وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش ميدادم که در آن دلی می خواند‬
‫من تو را‬
‫او را‬
‫کسی را دوست می دارم‬

حسین پناهی

حسین پناهی- Hossain Panahi

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.