Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از رازق فانی : میروم از قصه تکراریت

سروده ای از رازق فانی : میروم از قصه تکراریت

 

میروم از قصه تکراریت

تقدیم به عزیزی که هرگز از درونم چیزی ندانست !!! و پنداشت که بسیار میداند

میروم با کوله باری خالی از
دلهره تا مقصدی بی انتها

با نوک پاها دگر راهی شدم
تا نماند در دل تو رد پا

میروم بار گناهت را به دوش
میکشم تا گریه را پنهان کنم

خسته ای از این همه پیچیدگی
میروم کار تو را آسان کنم

پس خداحافظ همه دنیای من
میروم تا از غمم راحت شوی

میروم ای آبی رویای عشق
تا خلاص از شر یک عادت شوی

گر چه از تکرار بیزارم ولی
تک تک این واژه ها تکراری اند

تکه های قلب من دیگر ز تو
مبتلا بر رنج یک بیماریند

عشق من دلواپسم هرگز نشو
داغ تو آخر که بر این دل نماند

تا که فهمیدم ز جسمم خسته ای
پای من راهی شد و در گل نماند

گر چه گیجت کرده ام اینبار هم
باز کن پیچیدگی های مرا

دلخوشم با خاطرات مرده ات
میروم حتی نمیگویم چرا

رازق فانی

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*