web stats
Home / Literature / خدا از دیدگاه ملا صدرا

خدا از دیدگاه ملا صدرا

بپرهیزید
از نا جوانمردی ها
نا راستی ها
نا مردی ها
چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و
بر بند تاب با کودکانتان تاب می خورد
و
در دکان شما کفه ترازویتان را میزان می کند
در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند
مگر از زندگی چه می خواهید؟
که در خدایی خدا یافت نمی شود؟
که به شیطان پناه می برید؟
که در عشق یافت نمی شود
که به نفرت پناه می برید؟
که در سلامت یافت نمی شود
که به خلاف پناه می برید؟
و
مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید؟
که انسانیت را پاس نمی دارید؟
ملا صدرا شیرازی

About Giti Mirzaei

Giti Mirzaei
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*