Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : يکی نامه بنوشت شاه زمين‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : يکی نامه بنوشت شاه زمين‬

poem-book-128

‫يکی نامه بنوشت شاه زمين‬
‫به خاور خدای و به سالار چين‬
‫سر نامه کرد آفرين خدای‬
‫کجا هست و باشد هميشه به جای‬
‫چنين گفت کاين نامه ی پندمند‬
‫به نزد دو خورشيد گشته بلند‬
‫دو سنگی دو جنگی دو شاه زمين‬
‫ميان کيان چون درخشان نگين‬
‫از آنکو ز هر گونه ديده جهان‬
‫شده آشکارا برو بر نهان‬
‫گراينده ی تيغ و گرز گران‬
‫فروزنده ی نامدار افسران‬
‫نماينده ی شب به روز سپيد‬
‫گشاينده ی گنج پيش اميد‬
‫همه رنجها گشته آسان بدوی‬
‫برو روشنی اندر آورده روی‬
‫نخواهم همی خويشتن را کلاه‬
‫نه آگنده گنج و نه تاج و نه گاه‬
‫سه فرزند را خواهم آرام و ناز‬
‫از آن پس که ديديم رنج دراز‬
‫برادر کزو بود دلتان به درد‬
‫وگر چند هرگز نزد باد سرد‬
‫دوان آمد از بهر آزارتان‬
‫که بود آرزومند ديدارتان‬
‫بيفگند شاهی شما را گزيد‬
‫چنان کز ره نامداران سزيد‬
‫ز تخت اندر آمد به زين برنشست‬
‫برفت و ميان بندگی را ببست‬
‫بدان کو به سال از شما کهترست‬
‫نوازيدن کهتر اندر خورست‬
‫گراميش داريد و نوشه خوريد‬
‫چو پرورده شد تن روان پروريد‬
‫چو از بودنش بگذرد روز چند‬
‫فرستيد با زی منش ارجمند‬
‫نهادند بر نامه بر مهر شاه‬
‫ز ايوان بر ايرج گزين کرد راه‬
‫بشد با تنی چند برنا و پير‬
‫چنان چون بود راه را ناگريز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

ferdowsi (1)

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.