Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : بهار می آيد‬

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : بهار می آيد‬

 

 

‫‬
بهار می آيد‬‬‬

*

‫‫
‫ باز بهار می آيد‬
‫ ولی در موطن من موج خون و طغيانست‬
‫ در سفره من بجای شيرينی و نقل و نبات‬
‫ رشته ها و گوشت های سوخته مرده های انتحاری‬
‫ و يک مجمر گرسنگی و فقر و روده های خشکی که سالها يک شکم سير‬
‫ نان نخوردست‬
‫ ‬
‫ آی! آی! که تراژدی نويسان قرن‬
‫ بايد به ضيافت اين سرزمين بيايند‬
‫ تا ارضا کنند غريزه های جنايت و فاجعه و کشتار را‬
‫ از جسم های کودکان باد کرده و سوخته و کفيده‬
‫ تا نعش های تکه پاره شده مردان و زنان‬
‫ تا خاکی که خون استفراغ ميکند و بوی چرک و گوشت پوسيده ميدهد‬
‫ و در هر وجب آن جسم های کرم زده‬
‫ دندان های برآمده و جمجمه های سوراخ شده‬
‫ پنهان و عيانست‬
‫ ‬
‫ اين سرزمين که از ميوه هايش خون ميچکد‬
‫ و آب چاه هايش از شوری اشک مردم ان‬
‫ قنديل نمک بسته‬
‫ اين سرزمين که بجز تنفر و خشونت و کشتار و وحشت‬
‫ چيزی بخود نديدست‬
‫ و مردمانی که هنوز‬
‫که هنوز‬
‫ بر سر کودکان گرسنه و لاغر و مردنی آن‬
‫ شرط سياسی ميبندند و در ميدان سياست خود‬
‫ انها را جبهه جبهه سلاخی ميکنند‬
‫شرمی ندارند‬
‫ اينها فقط به کشتار ميدهند برای پيروزی يک مفکوره عفونی و چرک گرفته سياسی‬
‫ و اميد واهی اينکه از قصاب ها‬
‫ با خلال کردن و خالی ساختن دندانهايشان از گوشت آدم‬
‫دوباره آدم بسازند‬
‫اگر نه انسان!‬

لينا روزبه حيدری

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *