Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : لعنتم باد

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : لعنتم باد

‫‬
لعنتم باد

*

‫‬

‫ لعنتم باد اگر عشق تو وز جان برود‬
‫ ياد تو يوسف گم گشته ز کنعان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد اگر در کف هر رنج و سرشک‬
‫ سرمه خاک تو از ديده و چشمان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد اگر کابل و هلمند و فراه‬
‫ ياد هرات و مزار، زابل و لغمان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد اگر در کف اين حادثه ها‬
‫ نهر پنجشير و کنر، شور شبيرغان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد اگر در بدل آب حيات‬
‫ خاطر مرده چمن وز تن پغمان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد اگر رنج تن بودايت‬
‫ بی اثر، بی خبر از خاطر عصيان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد که در خاک به غم مانده تو‬
‫ خنده از مردم بهسود و اروزگان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد که در اين گذر روز و زمان‬
‫ سبز تخار و نوای دل پروان برود‬

‫لعنتم باد اگر در شب تاريک و سياه‬
‫ نور پارون و شفق از رخ بغلان برود‬
‫ ‬
‫لعنتم باد اگر در پی ترويج نفاق‬
‫ قندهار، قندز و غور، وردک و جوزجان برود‬
‫ ‬
‫ لعنتم باد اگر فارغ از احوال خودم‬
‫ ياد ان رنج و غم ملک يتيمان برود‬
‫ ‬
‫لعنتم باد اگر راحت کوه و چمنت ‬
‫نقشه خاک گهر بار تو اينسان برود‬

لينا روزبه حيدری

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *