web stats
Home / Literature / شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

شرحی بر فهم داستانهای مثنوی معنوی


مولانا قبل از اينكه به عرفان دست يابد يك دانشمند و مفتی بسيار برجستة زمان خود بود
و به اكثر جايگاههای برتر انسانی دست يافته بود. مولانا به اين موفقيتها و جايگاه ها دل
خوش نمی كند و درصدد آن بر می آيد كه به مرتبه ای از مراتب آگاهی و عرفان وجوديش نائل گردد و به يقينی آرامش بخش دست يابد. از اينرو بدنبال چيزی می رود كه قبلا شهد شيرينش را چشيده و بر منافع فراوان آن حالت درونی واقف گشته بوده است. مولانا با صبر و انتظار مستمر و دائمی، منتظر موقعيتی و فرصتی مناسب بود تا از دام تعلقات ذهنی اش رهايی يابد و در فضای آزاد جان تا بيكرانها به پرواز درآيد. اين اتفاق و انقلاب عظيم در ملاقات شمس صورت می گيرد.

مولانا پس از آشنایی با شمس تبريزی تحت تاثير سخنان پر نفوذ آن بزرگوار و آمادگی قبلی خودش ، به درجه ای از عرفان و آگاهی می رسد كه تمام حقايق عالم هستی و روان انسان را به عينه می بيند. پس از كسب آن بينش های ناب و روشنگرش ، به درخواست و اصرار مريدان و شاگردانش الخصوص حسام الدين چلبی كه بر ادراكات درونيش واقف گشته بودند ، درصدد خلق مثنوی ، آنهم در قالب شعر كه ادبيات غالب برتر آن روزگاران بوده است بر می آيد.

اثر جاودانة آن بزرگوار هم اكنون يكی از قوی ترين كتابهای انسان شناسی زبان فارسی است كه درمان دردهای انسان ناآرام و بی هدف قرن بيست و يك را می توان در آن جستجو كرد و يافت.

مولانا در عميق ترين و بهترين شكل خودش كيفيت و وضعيت درونی و ادراكات پيامبران ، الخصوص پيامبر اكرم(ص) را درك كرده است كه اين موضوع را با سيری در لابلای ابيات مثنوی معنوی به وضوح می توان درك كرد. با توجه به اينكه قالب ذهنی مولانا در خلق مثنوی قرآن بوده است ، پيشنهاد بنده برای جويندگان فهم و درك انديشه های مولانا اين است كه حداقل يكبار معنی كل قرآن را با دقت مطالعه بفرمايند.
مولانا در جواب بعضی از طاعنان به كتاب خودش ، ضمن قياس مثنوی با قرآن كريم ، بحث از لايه های توبرتوی قرآن به ميان می كشد كه اين چند لايه گی در كتاب خودش نيز هويداست كه درك لايه های مختلف مثنوی ما را كمك خواهد كرد برای بررسی بيانات آن بزرگوار از ديدگاههای مختلف.

خربطی ، ناگاه از خر خانه ای

كاين سخن پست است ، يعنی مثنوی

چون كتاب الله بيامد، هم بر آن

كه اساطير است و افسانة نديد

سر برون آورد چون طعانه ای

قصه پيغمبر است و پيروی

چنين طعنه زدند آن كافران

نيست تعميقی و تحقيقی بلند

مولانا به شدت تحت تاثير قرآن قرار داشته است و نمی توان مثنوی او را بدون قرآن ، كامل درك كرد.

حرف قرآن را بدان كه ظاهريست

زير آن باطن يكی بطن دگر

زير آن باطن يكی بطن سوم

بطن چهارم از نبی خود كس نديد

زير ظاهر باطنی بس قاهری است

خيره گردد اندرو فكر و نظر

كاندر او گردد خردها جمله گم

جز خدای بی نظير بی نديد

برای درك لايه های مختلف داستانهای مثنوی مباحثمان را با داستان مرد و زن اعرابی كه

در دفتر اول ايراد شده است پيش خواهیم برد :

گفتاری از مهندس هادی بیگدلی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*