Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از صوفی عشقری : ‫دلم را برده يی ای نور ديده‬

سروده ای از صوفی عشقری : ‫دلم را برده يی ای نور ديده‬

Sofi Ashqari-1

‫‫‫‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫دلم را برده يی ای نور ديده‬
‫خبر داری نداری‬

‫ترا تا ديده ام رنگم پريده‬
‫خبر داری نداری‬

‫گذر دارم من از پيش دكانت‬
‫بهر ساعت گل من‬

‫ز شرم عشق رويت را نديده‬
‫خبر داری نداری‬

‫تويی با هر كسی دايم به سودا‬
‫چرا ارزان فروشی‬

‫ز اوضاعت دل زارم كفيده‬
‫خبر داری نداری‬

‫من از رشك رقيبان در گرفتم‬
‫چرا سفله نوازی‬

‫ز چشمم پاره های دل چكيده‬
‫خبر داری نداری‬

‫چو ابر نو بهاری از فراقت‬
‫شب و روز اشك بارم‬

‫بگردون آه و افغانم رسيده‬
‫خبر داری نداری‬

‫بهر جائيكه ميگردی دچارم‬
‫تغافل مينمايی‬

‫مرا كشتی به چشمان خميده‬
‫خبر داری نداری‬

‫ز روی کین رقيب خانه ويران‬
‫به نزد دوست و دشمن‬

‫هزاران جامه ها بر من بريده‬
‫خبر داری نداری‬

‫رسيده جان من بر لب عزيزم‬
‫چه بی پروا جوانی‬

‫دلم را عقرب زلفت گزيده‬
‫خبر داری نداری‬

‫چو ازسنگ جفا بالش شكستی‬
‫همین مرغ دلم را‬

‫شكسته بال از بامت پريده‬
‫خبر داری نداری‬

‫بهر جائيكه تو استاده باشی‬
‫بهمراه رقيبان‬

‫كنم طوفت منی قامت خميده‬
‫خبر داری نداری‬

‫ز اخلاص عشقری از بهر پايت‬
‫الا سرو روانم‬

‫جراب از رشتهء جانش تنيده‬
‫خبر داری نداری‬

‬‬

صوفی عشقری

Sofi Ashqari-2

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.