Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از داملا عزت الله : بی جمالت گل به چشمم خار غيرت می زند

سروده ای از داملا عزت الله : بی جمالت گل به چشمم خار غيرت می زند

بی جمالت گل به چشمم خار غيرت می زند
سنبل از سودای زلفت فال وحشت می زند

در شب هجران به ياد عارض آن تند خو
موج مخمل برتن من نيش حسرت می زند

شمع سان از بس به حال خويش كردم گريه سر
هر حباب اشك از آن جوش ندامت می زند

پرتوی از عكس رويت اوفتاد آيينه را
خانه اش زان رو لبالب موج حيرت می زند

عزت ما در بخارا با بخاری كرده خوی
پشت پا بر مسند اقبال وعزت می زند

داملا عزت الله

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *