Home / Music / Free download: Hotel California – Eagles دانلود رایگان آهنگ زیبای هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز با ترجمه فارسی

Free download: Hotel California – Eagles دانلود رایگان آهنگ زیبای هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز با ترجمه فارسی

the-eagles-usa-hotel-california-elektra

 

Free download: Hotel CaliforniaEagles with 14 translations

دانلود رایگان آهنگ زیبای هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز با ترجمه فارسی

آهنگ هتل کالیفرنیا با رکورد فروش 32 میلیون نسخه یکی از پرفروش ترین آهنگها میباشد

 

 

Hotel California

ترجمه اختصاصی برای سایت پرسه دات کام https://www.parsseh.com

By : Mohammad Daeizadeh – محمد دایی زاده

Persian

هتل کالیفرنیا

*

در یک آزاد راه تاریک بیابانی ، باد خنکی روی موهایم وزیده
بوی گرم کولیتاس ، در هوا می پیچید
پیشاپیش خود ، در دور دست ، نور لرزانی را دیدم
سرم سنگین شده بود و چشمانم تار شده بود
من باید شب را توقف می کردم
همانجا او ( آن دختر ) در آستانه ی در ایستاده بود
صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم
و داشتم با خودم فکر می کردم ؛
” این می تونه بهشت باشه یا می تونه جهنم باشه”
بعد اون یک شمع روشن کرد و راه را به من نشان داد
پایین راهرو صداهایی بود ،
من فکر کردم شنیدم که اونها میگویند …

به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
چه جای دوست داشتنی ای !
چه چهره دوست داشتنی ای !
اتاق های زیادی در هتل کالیفرنیا هست
و هر موقع سال ، می تونید اونو اینجا پیداش کنید

ذهن اون مانند پارچه توری به هم پیچیده بود،اون مرسدس بنز رو دارد
اون پسرای خیلی خیلی خوشگلی داشت که دوست خطابشان میکرد
چگونه آنها در حیاط می رقصند ، عرقِ (عرق بدن)  تابستان شیرین .
بعضی برای به خاطر آوردن و بعضی برای فراموش کردن می رقصند

سپس من کاپیتان( منظور سرگارسون با اون لباسهای فرم است ) را صدا زدم ،
“لطفا شراب من رو بیار”  او گفت:
“ما از 1969 اون شراب رو این جا نداشته ایم”
و همچنان آن صدا ها از دور صدا میزدند
در میانه ی شب از خواب بیدارت می کنند
فقط برای اینکه بشنوی که آنها می گویند…

به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
چه جای دوست داشتنی ای !
چه چهره دوست داشتنی ای !
اونها همونجا توی هتل کالیفرنیا زندگی می کنند
چه سورپریز زیبایی ،بهانه ات را بیار

سقف آیینه کاری شده ،
یک شامپاین صورتی در (ظرف محتوی) یخ
و او گفت :
“ما ها همه به شیوه خودمون اینجا زندانی هستیم”
و در اتاق رییس
اونها برای جشن جمع شده بودند
با خنجرهای فولادیشون به اون زخم می زدند
اما نمی تونستند جانور رو بکشند

آخرین چیزی که به یاد دارم (اینه که)
داشتم به سمت در می دویدم
من باید راه بازگشت به سمت جایی را

که قبلا بودم رو پیدا می کردم
کشیک شب گفت “آرام باش!”
“ما برای پذیرش اینجا برنامه ریزی شدیم،
تو هروقت که بخوای می تونی حسابت رو تسویه کنی
اما هرگز نمی تونی بری!”

the-site-has-an-official-theme-song-called-hotel-wikipedia-a-parody-of-the-eagles-hotel-california

English

Hotel California

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself,
“This could be Heaven or this could be Hell”
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say…

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year, you can find it here

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes Benz
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
Some dance to remember, some dance to forget

So I called up the Captain,
“Please bring me my wine” he said
“We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine”
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say…

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the Hotel California
What a nice surprise, bring your alibis

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said
“We are all just prisoners here, of our own device”
And in the master’s chambers
They gathered for the feast
The stab it with their steely knives
But they just can’t kill the beast

Last thing I remember
I was running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
“Relax” said the night man
“We are programmed to receive
You can checkout any time you like
But you can never leave!”

eagles-600-1388691577

French
Hôtel Californie

Sur une autoroute sombre du désert, le vent frais dans mes cheveux
L’odeur chaude de bourgeons de marijuana s’élèvent dans les airs
Tout là-haut, j’ai vu une lumière scintiller
J’ai senti ma tête devenir lourde et ma vue s’affaiblir
J’ai dû m’arrêter pour la nuit
Et elle était là, sur le seuil;
J’ai entendu la cloche de la mission
Et je me disais,
“Ce pourrait être le Paradis ou ce pourrait être l’Enfer”
Alors elle a allumé une bougie et m’a montré le chemin
Il y avait des voix au bout du couloir,
J’ai cru les entendre dire…

Bienvenu à l’Hôtel Californie
Un endroit si charmant
Un visage si charmant
Il y a plein de chambres à l’Hôtel Californie
A n’importe qu’elle saison, tu peux en trouver une ici

Elle a l’esprit tordu à la Tiffany, elle a la Mercedes Benz
Elle a plein de beaux, beaux garçons, qu’elle appelle ses amis
La façon dont ils dansent dans la cour, douce sueur d’été.
Une danse dont se rappeler, une danse à oublier

Alors j’ai appellé le Capitaine,
“Apporte-moi mon vin, s’il-te-plaît” a-t-il dit
“On a pas eu cet état d’esprit ici depuis 1969”
Et ces voix appellent quand même de loin
Te réveillent au beau milieu de la nuit
Juste pour que tu les entendes dire…

Bienvenu à l’Hôtel Californie
Un endroit si charmant
Un visage si charmant
Ils ont la belle vie à l’Hôtel Californie
Quelle bonne surprise, apporte tes alibis

Des mirroirs au plafond,
Le champagne rose posé sur de la glace
Et elle a dit
“Nous ne sommes tous que des prisonniers ici, de notre propre technique”
Et dans le cabinet du maître
Ils se sont réunis pour le festin
Ils la poignardent de leurs couteaux d’acier
Mais ils n’arrivent pas à tuer la bête

La dernière chose dont je me souvienne
C’est que je courais vers la porte
Il fallait que je trouve le passage pour retourner
Là où j’étais avant
“T’inquiète” dit le veilleur de nuit
“On est programmés pour recevoir
Tu peux régler quand tu veux
Mais tu ne peux jamais partir!”

 

 eagles-hotelcalifornia(1)

Russian
Отель “Калифорния”

На темном шоссе пустыни, мягкий ветер в моих волосах,
Теплый запах бутончиков мелких , коноплею воздух пропах,
Далеко впереди на дороге я увидел мерцающий свет,
Голова вдруг стала тяжелой, и взгляд мой внезапно померк,

Я лишь на ночь сюда заехал,
А она стояла в дверях,
Колокольчик приветливо звякнул,
Я подумал про себя:
Оказаться все может раем, обернуться все может бедой,
Но она засветила свечку и велела идти за собой…
Голоса я услышал в холле,
И поймал я чьи то слова:

Заходите в отель “Калифорния”!
Что за чудный дом!
Что за чудный дом!
Много места есть в отеле “Калифорния”!
Как к себе домой! Летом и зимой!

Она следует тренду Тиффани, и гоняет роскошный Мерс,
Всех смазливых зовет друзьями., кого тянет к ней интерес.
Как они плясали на патио! Лоб испариной летней покрыт…
Один танец запомнить навеки, другой танец навеки забыть.

Я позвонил бармену,
Чтоб принесли вина
Ответ был, – вина не будет
И водка запрещена.

Но голоса живые что слышаться вдалеке
Они подымут вас ночью поздней,
И отзовуться в виске.

Заходите в отель “Калифорния”,
Что за чудный дом!
Что за чудный дом!
Что праздник житье в Калифорнии!
Вот сюрприз какой! Свое имя открой!

Потолок зеркальный,
Шампанское во льду,
Но она сказала что у комфорта мы останемся в вечном плену!
Что заложники того жуткого монстра, что мы сами изобрели,
И в номерах роскошных,
На пир они собрались,
Чтобы заколоть того зверя:
Но зверя не просто убить!

Последнее что я помню,
Я к двери назад поспешил
Пытаясь нащупать выход,
То место откуда зашел.

Спокойно!- сказал мне ночной портье,
Так программа рассчитана вся,
Для выписки время любое,
Но уйти насовсем нельзя!

Голоса я услышал в холле
И поймал я чьи то слова:

Заходите в отель “Калифорния”!
Что за чудний миг!
Что за милый лик!
Что за праздник нам жить в Калифорнии!
Вот сюрприз какой! Свое имя раскрой!

********************************************

Greek
Xenonas Kalifornia (Ξενώνας Καλιφόρνια)

Σ’ έρμο δρόμο σκοτεινό, αεράκι στα μαλλιά
μαυρόσταρου άρωμα, στον αέρα ολόγυρα
Ισα κάτω στο βάθος, είδα φως μακριά
Το κεφάλι βαρύ και μάτια θολά
να σταθώ έπρεπε για τη βραδιά.
Καθόταν εκεί στο έμπα;
καμπάνα άκουσα
κι από μέσα μου είπα
“παράδεισος είν’ ή κόλαση εδώ”
Άναψε το κερί το δρόμο μου ‘δειξε
φωνές στου διαδρόμου το βάθος
να λέν’ μου φάνηκε …

Καλώς τον στον ξενώνα Καλιφόρνια
Τόσ’ ωραία πιάτσα
Τόσ’ ωραία φάτσα
Εχει άπλα στον ξενώνα Καλιφόρνια
Κάθε εποχή, ό,τι θες έχει

Το μυαλό της στα ψώνια, Μερσεντές οδηγεί,
έχει μάτσο όμορφα αγόρια, που φίλους καλεί
στην πίστα χορεύουν, γλυκό ιδρώτα κυλούν
για να θυμηθούν κάποιοι, οι άλλοι να ξεχνούν

Είπα στον καπετάνιο,
“Παρακαλώ ένα κρασί”, και μου ‘πε
“τέτοιο πράμα απ’ το εξήντα εννιά έχει εδώ να μπει”
Συνέχεια φωνές ν’ ακούγονται από μακριά
να σε ξυπνάν μέσ’ στη νυχτιά
για ν’ακούσεις ξανά…

Καλώς τον στον ξενώνα Καλιφόρνια
Τόσ’ ωραία πιάτσα
Τόσ’ ωραία φάτσα
Γλεντάνε στον ξενώνα Καλιφόρνια
Τι έκπληξη καλή, φέρε άλλοθι

Καθρέφτες στο ταβάνι,
με πάγο σαμπάνια ροζ,
Κι αυτή είπε
“Φυλακισμένοι είμαστε απ’ τα δικά μας σχέδια εδώ”
Και στους κοιτώνες τ’ αφέντη
κάνουν φαγοπότια να
τον τρυπάν με μαχαίρια
μα το τέρας δε ψοφά.

Τελευταίο που θυμάμαι
να τρέχω προς την πόρτα
έπρεπε να βρω τον δρόμο
για ‘κει που ήμουν πρώτα
“Χαλαρά” λέει ο φύλαξ
“Έχουμε προγραμματιστεί
όποτε θέλεις έβγα αλλά
να φύγεις δεν μπορεί!”

****************************

Arabic
فندق كاليفورنيا

رائحة الكوليتاس الدافئة تفوح في الهواء
في الافق عاليا رأيت ضوء يومض
ثقل رأسي وضعف بصري
وكان علي ان اتوقف لقضاء الليلة
حيث وقفت هي على عتبة الباب
وسمعت الجرس
وكنت افكر في نفسي
اهذه جنة ام هذه جحيم؟
فأضاءت شمعة وارشدتني الطريق
كانت هناك اصوات في الممرات
:اظنهم كانوا يقولون

مرحبا في فندق كاليفورنيا
ياله من مكان جميل

متسع كبير في فندق كاليفورنيا
بأي وقت في السنة
تجد مكان لك

تفكيرها مثل الحلوى الملفوفة وكان لديها مرسيدس بنز
كان لديها الكثير من الشباب تسميهم اصدقاء
كانوا يرقصون في الساحة, حتى يعرق الصيف الجميل
رقصات نذكرها ورقصات نسيناها

وقد ناديت سيدا
لوسمحت احضر لي خمرتي
فقال : لم يعد لدينا ذلك المشروب منذ 1969
ولازالت تلك الاصوات تأتي من بعيد
لتيقظني من منتصف الليل
:لاسمعهم يقولون

مرحبا في فندق كاليفورنيا
ياله من مكان جميل
ياله من وجه جميل
انهم يعيشيون حياة سعيدة في هوتيل كليفورنيا
يالها من مفاجأة
فقط اختلق الاعذار (للمجئ هناك

مرايا على السقف
والشمبانيا الوردية على الثلج
وقالت: نحن هنا جميعا مساجين بارادتنا الحرة
وفي غرف السيد
كانوا اجتمعوا للمأدبة
يطقطقون بالسكاكين
التي لا تستطيع ان تقتل وحشا

اخر شئ اتذكره اني كنت
اجري تجاه الباب
كان علي ان اجد الممر
للمكان الذي كنت فيه من قبل
استريح:قال ذلك الرجل
فبرنامجنا ان نستقبل
بامكانك ان تخرج في اي وقت شئت
لكن لا يمكنك ان تغادر

****************************

Dutch
Het hotel Californië

op een donkere weg in de woestijn, wind in mijn haar
de warme reuk van colitas, opstijgend in de lucht
In de verte zag ik een knipperend licht
Met een zwaar hoofd en een omfloerste blik
Moest ik overnachten
Daar was zij, in de deuropening,
Ik hoorde de klok van de missie
En ik dacht bij mezelf
“Kan de hemel zijn, maar ook hel”
Zij stak een kaars aan, en liet me zien
Er klonken stemmen in de gang,
ik dacht dat ze zeiden:

“Welkom in hotel Californië
Een hele mooie plaats
Een heel mooi gezicht
Er is veel plek in hotel Californië
Dat kan je vinden, elke tijd van het jaar”

Haar geest is verwrongen door Tiffany (juwelier), ze heeft een Mercedes
Ze heeft een hoop mooie jongens, die ze vrienden noemt
Zie ze dansen in de , zoet zomerzweet,
Sommige dansen om zich te herinneren, sommigen om te vergeten.

Dus ik belde de Kapitien,
“Breng me wat wijn”, zei hij,
“We hebben sinds 1969 niet meer zo’n goesting hier gehad”
En nog hoor ik die stemmen, van verweg
Ze maken je wakker in het midden van de nacht.
Je kan ze horen zeggen ….

“Welkom in hotel Californië
Een hele mooie plaats
Een heel mooi gezicht
In hotel Californië gaan ze helemaal los
Zo’n leuke verrassing, zorg dat je een alibi hebt”

Spiegels aan het plafond,
Roze champagne met ijs
En ze zei
“Wij zijn allen gevangenen hier, door onze eigen schuld”
“Wij zitten allen in een gevangenis van onze eigen makelij”
En in de kamers van de meester,
verzamelen zij zich for het feest,
Ze steken het met hun stalen messen
maar het beest kunnen ze niet doden.

Het laatste wat ik me herinner
Ik rende naar de deur
Ik moest de weg terugvinden
naar waar ik eerst was
“Rustig maar”, zei de nachtklerk
“Wij zijn op ontvangsten ingesteld
Je kan je altijd uitschrijven
maar je kan nooit meer weg”

*******************************

German
Hotel California

Auf einem dunklen, verlassenen Highway, kühler Wind streifte mein Haar
Vertrauter Geruch von Gras lag in der Luft
sah ich am weiten Horizont ein dämmriges Licht
Mein Kopf wurde schwer und meine Kraft ließ nach
Ich musste diese Nacht ausruhen
Dort stand sie am Eingang
meine Zeit war gekommen
Und ich dachte mir:
´Das hier ist entweder das Paradies oder die Hölle´
Dann zündete sie eine Kerze an und leuchtete mir den Weg
Vom Ende des Ganges her drangen Stimmen
Mir kam es vor als sagten sie….

Willkommen im Hotel California
Welch schöner Ort
(Welch glückliche Seele)
So viele Zimmer im Hotel California
Das ganze Jahr über ist eines für Dich frei

Sie steht selbstverliebt über den Dingen, hat eine bezaubernde Figur
Sie hat viele hübsche Männer, die sie „ihre Freunde“ nennt
Wie sie im Hof für sie tanzen mit ihren verschwitzten Körpern
Einige Tanzen um sich zu erinnern, andere Tanzen um zu vergessen

Also rief ich dem Kellner
´Bitte bring mir den Wein´
Er sagte mir, dass er so was seit 1969 hier nicht mehr erlebt hat
Und immer wieder rufen diese Stimmen von weit her,
Sogar mitten in der Nacht wache ich auf
Und hör sie sagen….

Willkommen im Hotel California
Welch schöner Ort
(Welch glückliche Seele)
Sie werden Ihnen das Leben versüßen im Hotel California
Welche Freude, dass sie hier sind, bringen Sie einen guten Grund mit

Spiegel an der Decke
kaltgestellter Rosé-Champagner
Und sie sagte ´Wir sind hier nur Gefangene auf unseren eigenen Wunsch hin´
Und in den Zimmern des Meisters
Ist die Zeremonie im Gange
Sie stechen mit ihren stählernen Messern ein
Aber sie können das Biest nicht töten

Das Letzte an das ich mich erinnere:
Ich suchte verzweifelt nach einem Ausgang
Ich musste einen Weg finden
zurück in die Freiheit
´Bleib cool´ sagte die finstere Gestalt
´Wir werden auf Dich warten
Du kannst jederzeit kurz raus
Aber Du wirst uns nie mehr verlassen´.

*******************************

Italian
Hotel California

Su una strada scura e desolata,
vento gelido nei miei capelli,
tiepido odore di Colitas si alza
nell’aria in lontananza,vidi una forte luce
e la mia testa si appesantì, la mia vista sfocò
e mi dovetti fermare per la notte.
Lei era sulla soglia,
io udì un campanello d’allarme
e pensavo tra me e me
‘questo potrà essere l’inferno oppure il paradiso’
lei accese una candela e mi mostrò la via
nei corridoi si udivano delle voci
che mi sembrarono dire

Benvenuto all’Hotel California
un posto così amabile
un volto così amabile
l’hotel è pieno di stanze
ne trovi in ogni periodo dell’anno

La tua mente è perversa,
segue
le movenze di una mercedes
Aveva un sacco, un sacco di ragazzi, che chiamava amici
danzano nel cortile alcuni per
ricordare, altri per dimenticare
sudati in questa dolce estate.

Chiamai il capitano e gli chiesi
‘mi porti del vino’
lui rispose ‘quella bevanda non l’abbiamo dal ’69’
e ancora sentivo quelle voci in lontananza
che mi drizzavano nel mezzo della notte
solo per sentirle dire

Benvenuto all’Hotel California
un posto così amabile
un volto così amabile
loro si divertono nell’hotel California
che dolce sorpresa, ti chiede scusa

Specchi sul soffitto
sul rosato champagne del ghiaccio
e lei disse ‘siamo tutti prigionieri qui del nostro strumento’
nella camera del capo
sono pronti al banchetto
lo trafiggono con i loro coltelli d’acciaio
ma non possono uccidere la bestia

L’ultima cosa che ricordo
è che correvo verso la porta.

*****************************************

Japanese
ホテル・カリフォルニア

夜の荒野のハイウェイ 涼風に髪を梳かして
匂い立つコリタス 辺りは芳香に満ちて
前方彼方に見える かすかに瞬く光
淀む意識 曇る視界 あれが今夜の宿り
玄関に女が一人 不意に鐘の音が響く
一人密かに思う 「ここは天国かそれとも地獄」
燭台に火を灯し 女が案内を始めれば
廊下で何か呼び声がする その言葉に耳を澄ませば

ようこそ ホテル・カリフォルニアへ
魅惑の空間 見事な外観
おくつろぎなら ホテル・カリフォルニアへ
春夏秋冬 歓迎いたしましょう

ねじれた心はティファニー しなやかな体はメルセデス
女が従える取り巻きの 粋な男達は数知れず
中庭でみなが踊り明かす 爽やかな夏の汗
人を思い出に酔わせ あるいは物憂さを忘れさせ

程なくフロントにコール 「部屋にワインをよろしく」
返事はしかし「その手の物は今はもう 69年からあいにく」
さっきの呼び声が遠くから まだ聞こえるのに気づけば
深夜に身を起こし その言葉に耳を澄ませば

ようこそ ホテル・カリフォルニアへ
魅惑の空間 見事な外観
享楽に浸るなら ホテル・カリフォルニアへ
ご無沙汰じゃないですか どうしていたのですか

鏡張りの天井 ピンクシャンパンのアイスクーラー
女は言う「ここでは誰もがいわば囚人 それも自分から」
特別あつらえの部屋 饗膳を求め集まる客
突き刺す鋼鉄のナイフ しかし犠牲は生き絶えることなく

最後に覚えていること もうここを出てゆこう
しかしどこを通れば もと居た場所へ帰れるのだろう
「お気を確かに」と夜番が言う 「ここはお客様を選びません
チェックアウトはお好きに でもここを去ることはできません」

*********************************

Indonesian
Hotel California

Di jalan raya yang gelap dan kosong, angin dingin meniup rambutku
Kehangatan bau colitas memenuhi di udara
Di depan di kejauhan, aku melihat cahaya berkilauan
Kepala ku terasa berat dan penglihatan ku menjadi kabur
Aku harus berhenti untuk malam ini
Di sana dia berdiri di ambang pintu;
Aku terdengar loceng misi berbunyi
Dan aku berpikir
“Ini mungkin Surga atau Neraka’
Lalu dia menyalakan lilin dan dia menunjukkan jalan
Ada suara-suara di koridor,
Aku pikir aku mendengar mereka berkata …

Selamat datang di Hotel California
Tempat yang begitu indah
Wajah yang begitu cantik
Banyak bilik di Hotel California
Setiap saat sepanjang tahun, Anda dapat menemukannya di sini

Otaknya dipenuhi Tiffany, dia mengingini Mercedes
Dia mempunyai ramai teman lelaki yang tampan yang dia sebutkan sebagai kawan
Bagaimana mereka menari di halaman, keringat manis musim panas.
Sesetengah menari untuk mengingati, sesetengah menari untuk melupakan

Jadi saya menelepon Kapten,
“Tolong bawakan arakku ‘
Dia berkata, “Kami tidak memiliki arak itu di sini sejak 1969 ‘
Dan masih suara-suara yang memanggil dari jauh,
Membangunkanmu di tengah malam
Hanya untuk mendengar mereka berkata …

Selamat datang di Hotel California
Tempat yang begitu indah
Wajah yang begitu cantik
Mereka hidup di Hotel California
Kejutan yang menyenangkan, bawa alibi anda

Cermin di langit-langit,
Sampanye merah muda diatas ais
Dan dia berkata “Kami semua hanya tahanan di sini, kerana kita sendiri ‘
Dan di kamar master,
Mereka berkumpul untuk pesta itu
Yang menusuk dengan pisau baja mereka,
Tapi mereka tidak bisa membunuh binatang itu

Hal terakhir hal yang saya ingat, saya
Melarikan diri ke pintu

********************************

Romanian
Hotel California

Pe o autostradă pustie şi întunecoasă, cu pletele în vântul rece
Un miros cald de canabis înălţându-se în aer,
Sus,înainte,în depărtare, am văzut o lumină licărind
Capul a început să mă doară şi vederea mi s-a slăbit
A trebuit să mă opresc noaptea.
Acolo stătea ea, în pragul uşii,
Am auzit clopotul bisericii
Şi m-am gândit:
Acesta ar putea fi raiul sau iadul.
Şi atunci ea a aprins o lumânare şi mi-a arătat drumul
Se auzeau voci de-a lungul coridorului,
Mi s-a părut că le aud zicând:

Bine ai venit la Hotelul California,
Un loc atât de frumos,
Un chip atât de frumos.
Camere din belşug la Hotelul California
În orice perioadă a anului
Poţi găsi aici.

Are mintea sucită după Tiffany*, şi-a luat un Mercedes,
Are mulţi băieţi drăguţi cărora ea le zice prieteni.
Ce mai dansează în curte, dulce transpiraţie de vară
Unii dansează pentru a-şi aminti, alţii dansează pentru a uita

Aşa că l-am chemat pe Căpitan:
„Te rog adu-mi vinul!”
El a zis: „Nu am mai avut starea asta de spirit aici din 1969”
Şi acele voci mai strigă încă din depărtare,
Te trezesc în mijlocul nopţii
Doar pentru a le auzi spunând:

Bine ai venit la Hotelul California,
Un loc atât de frumos,
Un chip atât de frumos.
La Hotelul California se trăieşte pe cai mari
Ce surpriză plăcută, pregăteşte-ţi alibiurile!

Oglinzi pe tavan,
Şampanie roz la gheaţă,
Şi ea a zis: „Toţi suntem doar prizonieri aici, ai propriilor noastre dorinţe
Şi în apartamentul prezidenţial
S-au adunat pentru festin,
Au înjunghiat-o cu cuţitele lor de oţel,
Dar pur şi simplu nu pot să ucidă bestia.

Ultimul lucru pe care mi-l amintesc e că eu
Alergam înspre uşă,
A trebuit să găsesc drumul înapoi
Către locul unde eram înainte
„Relaxează-te”, zice recepţionerul din tura de noapte,
„Programul nostru e pentru a primi.
Poţi să predai cheia de la cameră oricând vrei
Dar nu poţi niciodată să pleci!”

*****************************

Spanish
Hotel California

En una oscura carretera desierta, el viento frío en mi cabello
El cálido olor a colillas, levantándose en el aire
Adelante en la distancia, veo una luz brillante
My cabeza se volvió pesada y mi vista se nubló
Tuve que detenerme por esa noche
Allí estaba ella parada en la entrada
Escuché el timbre
Y pensaba para mí
“Esto podría ser el cielo, o podría ser el infierno”
Entonces ella encendió una vela y me mostró el camino
Había voces en el corredor
Creo que las escuché decir…

Bienvenido al Hotel California
Un lugar tan encantador
Un rostro tan encantador
Mucho espacio en el Hotel California
Cualquier época del año, podrás encontrarlo aquí

Su mente está retorcida de Tiffany, tiene un Mercedes Benz
Ella tuvo a muchos chicos bonitos, a los que les llama “amigos”
Como bailan en el patio, dulce sudor de verano
Algunos bailan para recordar, otros bailan para olvidar

Así que llamé al Capitán
“Por favor tráigame mi vino”,
Él dijo “No hemos tenido un espíritu así desde 1969”
Y las voces aún hablan desde lejos
Te despiertan enmedio de la noche
Sólo para escucharlas decir…

Bienvenido al Hotel California
Un lugar tan encantador
Un rostro tan encantador
Ellos lo viven en el Hotel California
Qué agradable sorpresa, trae tus excusas

Espejos en el techo
La helada champaña rosa
Y ella dijo
“Nosotros somos prisioneros aquí, de nuestro propio ingenio ”
Y en el salón principal
Se reunieron para el festín
La apuñalan con sus cuchillos de acero
Pero simplemente no pueden matar a la bestia

Lo último que recuerdo…
Estaba yo corriendo hacia la puerta
Tenía que encontrar el pasaje de regreso
Al lugar donde estaba antes
“Tranquilo” dijo el recepcionista de la noche
“Estamos programados para recibir
Puedes registrarte cuando gustes
¡Pero no puedes irte nunca!”

**************************************

Turkish
Otel Kaliforniya

Karanlık bir çöl otoyolunda , saçımda serin bir esinti
Kenevirlerin ılık kokusu , gökyüzüne doğru yükseliyor
Biraz uzakta , parıldayan bir ışık gördüm
Kafam ağırlaştı ve görüşüm karanlıklaştı
Gece konaklaması için durmam gerekiyordu
Kapı girişinde bekliyordu
Görev çanını duydum
Ve kendi kendime düşünüyordum
Burası ya Cennet ya da Cehennemi olabilirdi.
Sonra bir mum yaktı ve bana yolu gösterdi
Koridorun derinliklerinde sesler vardı
Bunu söylediklerini düşündüm…

Otel Kaliforniya’ya hoşgeldin
Ne güzel bi yer
Ne güzel bir surat
Otel Kaliforniya’da bir sürü oda vardır
yılın herhangi bir zamanında bulabilirsin

Kafası alışverişe odaklıydı , Mercedes’i vardı
Arkadaş olarak nitelendirdiği bir sürü yakışıklı erkek vardı
Nasıl da bahçede dansediyorlar , tatlı yaz terlemesi
bazı danslar hatırlanır , bazı danslar unutulur

Şefi çağırdım
“Lütfen şarabımı getir” dedi ki
1969’dan beri bu ruhu yakalayamamıştık
Ve hala o sesler uzaklardan çağırıyordu
Gecenin bir yarısı seni uyandırırlar
sadece ne dediklerini dinle…

Otel Kaliforniya’ya hoşgeldin
Ne güzel bi yer
Ne güzel bir surat
Otel Kaliforniya’da yaşıyorlar
Ne hoş bir sürpriz , mazeretlerinizi getirin

Tavanda aynalar
Buzun içinde pembe şampanya
Ve dedi ki
“Biz burada sadece kendi planımızın mahkumlarıyız”
Ve müdürün odasında
Ziyafet için toplanmışlardı
Çelik bıçaklarıyla onu kesiyorlardı
Ancak canavarı öldüremiyorlardı

Son hatırladığım şey
Kapıya doğru koşuyordum
Çıkışı bulmam gerekiyordu
Daha önce bulunduğum yeri
“Sakinleş” dedi gece bekçisi
“Biz sadece (emir) almak için programlandık
İstediğin zaman çıkabilirsin
Ancak asla terk edemezsin!”

*********************************

Hungarian
Kalifornia Hotel

Egy sötét sivatagi országúton, hideg szél játszik a hajammal,
A fű meleg illata járja be a levegőt.
Magasa előttem, egy csillámló fényt láttam,
A fejem elnehezedett és a látásom elhomályosult,
Meg kellett állnom az éjszakára.

Ott állt a nő kapualjban;
Hallottam a misszió kis harangját,
És azon gondolkoztam,
“Ez lehet Menny is és Pokol is! ”
Ekkor meggyújtotta a gyertyát, és mutatta az utat
Hangokat hallottam a folyóson,
Mintha azt mondták…

Isten hozott a Kalifornia Hotelbe,
Olyan csodálatos hely,
Olyan szép arc.
Bőven van hely a Kalifornia Hotelben,
Egész évben megtalálod itt.

A hölgy Tiffany’s rajongó, van neki Mercedes Benz-e,
Sok igazán szép fiúja van, akiket barátoknak nevez,
Ej, hogy táncoltak a kertben, édes nyári verejték,
Egyesek azért táncolnak, hogy emlékezzenek, mások, hogy felejtsenek.

Tehát felhívtam a Kapitányt,
“Kérlek, hozd már a boromat”, mire azt mondta:
“Nincs már nekünk az szesz ’69 óta. ”
És azok a hangok továbbra is hívnak a messzeségből,
Felköltenek az éjszaka közepén,
Csakhogy halld, amint mondják…

Isten hozott a Kalifornia Hotelbe,
Olyan csodálatos hely,
Olyan szép arc.
Mindent felélnek a Kalifornia Hotelben,
Milyen kellemes meglepetés, hozd az alibidet

Tükrök a plafonban,
Rózsaszínű pezsgő jégben,
És a hölgy azt mondta
“Mindannyian rabok vagyunk itt, a saját eszközeink rabjai.”
És az úrfi szobájában
Összegyűltek az ünnepi lakomára
Kitartóan döfködték az éles késeikkel,
De valahogy mégsem tudták megölni a szörnyeteget.

Az utolsó dolog, amire emlékszek,
Hogy az ajtó felé szaladok,
Meg kellett találnom a járatot oda,
Ahol korábban voltam.
“Nyugi” mondta az esti szolgálatos,
“Arra vagyunk berendezkedve, hogy fogadjunk,
Bármikor kijelentkezhetsz,
De soha nem mehetsz el!”

Free Download

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
 • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
 • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
 • Password = www.parsseh.com
 • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

4 comments

 1. Avatar

  ممنون عالی بود
  موفق باشید

 2. Avatar

  VERY GOOD
  TANKS FOR GOOD SITE

 3. Avatar

  سایتتون حرف نمیزنه . دم شما گرم . موفق باشید

 4. Avatar

  آهنگ خیلی قشنگیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.