Home / Literature / اسدی توسی / اسدی توسی : گرشاسپ‌نامه – هم از ره دگر شهری آمد به پیش

اسدی توسی : گرشاسپ‌نامه – هم از ره دگر شهری آمد به پیش

asadi-tousi

گرشاسپ‌نامه

.

هم از ره دگر شهری آمد به پیش
درو نغز بتخانه ز اندازه بیش
یکی بتکده در میان ساخته
سر گـنبدش بر مه افروخته
همه بوم و دیوار او ساده سنگ
تهی پاک از آرایش و بوی و رنگ
بتی ساخته ماه پیکر دروی
برهنه نه زرّ و نه زیور بروی
میان هوا ایستاده بلند
نه زیرش ستون و نه زافزار بند
بسی پیکـر مردم ومرغ و باز
ز گردش میان هوا پرّ باز
گروهی شمن گرد او انجمن
سیه شان تن و دل سیه تر ز تن
گرفته همه لکهن و بسته روی
که و مه زنخ ساده کرده ز موی
چنان بـُد مر آن بی رهان را گمان
که هست او خدای آمده ز آسمان
فرشتست گردش بپر هر که هست
بفرمانش استاده ایزد پرست
کسی را که بودی به چیزی هوا
چو زو خواستی کردی ایزد روا
از آهن بـُد آن بت معلق به جای
همان خانه از سنگ آهن ربای
ازآن بـُد میان هوا داشته
که سنگش هـمی داشت افـراشته

اسدی توسی

ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*