Home / Horoscope - Astrology / زن متولد بهمن ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد بهمن ماه

زن متولد بهمن ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد بهمن ماه

AQUARIUS-Nov

 

 ‫زن متولد بهمن‬
‫بسيار غافلگير کننده، سريع الانتقال، دارای حس پيش بينی، کنجکاو، غير قابل پيش بينی، رفيق باز و کم علاقه به‬ آداب و اصول سنتی زنا شويی از خصوصيات بارز زن متولد ماه بهمن است.زن متولد بهمن بلد نيست که عشق‬ خود را به شوهرش و فرزندانش حالی کند.اگر اين احتمال وجود دارد که عاشق يک زن متولد بهمن شويد، به‬ خاطر بسپاريد که او در امر عشق نيز مثل هر چيز ديگری مجموعه ای از تناقضات است و برای اينکه قلب شما‬ شکسته نشود، او را فرزند “قوس و قزح” يعنی رنگارنگ بدانيد و در روابط عاشقانه او منتظر تداوم و ثبات‬ نباشيد.سياره حکم بر رفتار او اورانوس و عنصر حکم بر طبيعت او باد است. به اين دليل با وجود آنکه در عشق‬ خود بسيار جدی و وفادار است، ولی گهگاه بی ثباتی هايی نظير” نسيم و باد” در وی مشاهده ميشود. شما مي‬توانيد با يک زن متولد برج دلو رابطه ای بسيار شاد و حسنه داشته باشيد، به شرط آنکه او را در تعقيب هوس های‬
‫هزارگانه خود آزاد بگذاريد و بگذاريد به دلخواه خويش با دوستان خود رابطه داشته باشد. هرگز به اين فکر نکنيد‬ که او را به جايی ويا چيزی پايبند کنيد. اين زن ممکن است ناگهان تصميم بگيرد به کوه نوردی بپردازد و يا جزو‬ سپاه صلح بشود. او به دنبال ستاره ای ميرود که ما هرگز آن را نديده ايم.او متعلق به همه کس و همه جاست و‬ در عين حال از آن هيچ کس نميباشد. عشق او ممکن است بسيار تند و آتشين باشد، در حالی که خواسته هايش‬ کيفيتی مبهم دارند. يکی از ستاره شناسان معروف اين حالت زن متولد بهمن را به ترانه ای تشبيه کرده است که‬ خواننده ناگهان متوجه ميشود که نصف آنرا از ياد برده است. شما ميتوانيد کماکان پشت پيانو بنشينيد و به‬ نواختن آهنگ ادامه بدهيد اما صدای او رفته رفته آهسته ميشود و بالاخره سکوت ميکند. اصرار يک دختر‬ متولد بهمن به آزادی بسيار جدی است اما وفداری او به کسی که عشق را در يک چنين قالبی قبول داشته باشد نيز‬
‫بينهايت است.اين دختر اگر والدينی متولد ارديبهشت، مرداد و يا دی ماه نداشته باشد، به ميزان ثروت شما و‬ اينکه در بانک چقدر پولداريد، علاقه ای نشان نخواهد داد. براي او پول در مرحله سوم اهميت قرار دارد. او‬ اهميت نميدهد که شما ثروتمندترين مردشهر باشيد يا نه، اما در عين حال مايل است که از نظر مقامات و حرفه و‬ کار معروف باشيد.وقتی شما تور خود را بکار ميبريد تا اين پروانه ناآرام را بگيريد، به اين نکته مهم توجه‬ داشته باشيد که او هرگز حاضر نخواهد شد زندگی غير قابل پيش بينی خود را با مردی که نسبت به او صادق‬
‫نيست، بگذراند. مبانی اخلاقی يک زن متولد بهمن ممکن است غريب ترين پديده ای باشد که در زندگی خود با آن‬ مواجه شده ايد و به کلی با آنچه که به طور طبيعی از طرف جامعه مورد قبول قرار گرفته است، فرق داشته باشد،‬ اما او بدون اينکه گسيختگی با جامعه پيدا کند، با اين مبانی پايبند ميماند. او در عين حال به اين حقيقت نيز واقف‬ است که شما هم ممکن است مبانی خاصی براي خود داشته باشيد. اگر در زندگی به دنبال يک زن آرام ميگرديد،‬ دور متولد بهمن ماه را قلم بگيريد، او اگر هر چيز باشد، آرام نيست. برای او عشق جسمانی اهميت بيشتری از‬ عشق روانی دارد، به عبارت ديگر او در هر لحظه ميتواند يک عشق افلاطونی را قطع کند. در ضمير ناخود‬ آگاه اين زن هميشه اين احساس قدرت وجود دارد که تعلق خاطر پيدا کردن به يک نفر اين خطر بزرگ را به‬ همراه خواهد داشت که نتواند به عشق واقعی خود يعنی آزادی مطلق وفادار بماند.اگر شما از نظر علمی،‬ آموزشی، سياسی، هنری و يا هر رشته ديگری مشهور و سرشناس باشيد، دختر متولد بهمن برايتان ايده آل است‬ و مطمئنا بهتر از او پيدا نخواهيد کرد مگر آنکه آنقدر بدشانس باشيد که يکی از نوادر متولدين اين ماه، يعنی يکي‬ از آن دخترانی که رفتارشان به شدت موجب تعجب مردم ميگردد،سر راهتان قرار بگيرد. استثناء در همه چيزی‬ وجود دارد. رفتار دختر متولد بهمن هميشه اندکی متعجب کننده است، اما برخی واقعا به راه اغراق ميروند. کما‬
‫اينکه اغلب بسيار مجلس آرا هستند در حالی که گاهی اين مجلس آرايی جنبه شلوغ بازی هم پيدا می کند. اين دختر‬ با هر نوع مجلسی جور در ميايد، خواه يک مجلس رسمی باشد، خواه يک مجلس خودمانی و معمولی.فقدان حس‬ سوء ظن در اين زن از مزايای چشم گير اوست اما توجه داشته باشيد که هرگز از حسن نيت او سوء استفاده نکنيد،‬ چون اگر مچ شما را در حين خيانت بگيرد، قلبش به شدت ميشکند. او بی جهت به شما بدگمان نميشود و در‬ حالت عادی هرچه بگوييد قبول ميکند ولی تحمل خيانت را ندارد. زن متولد بهمن هرگز پس از خروج شما از‬ منزل کنجکاوی نميکند که شما کجا رفته ايد و به اداره تلفن نميزند که ببيند که آنجا هستيد يا نه و يا جيب شما را‬ وارسی نميکند. خلاصه با خدعه و نيرنگ آشنا نيست، با وجود اين به شما توصيه ميشود قبل از آنکه به فکر‬ سوء استفاده از اين حالت مظنون نبودن بيفتيد، به اين نکته توجه داشته باشيد که فقدان حس حسادت در او به علت‬ برخوردار بودن از يک شخصيت قوی نيست، بلکه چيزی بالاتر از آن است که شما فکرش را کرده ايد.در وهله‬ اول ميتوان يقين داشت که او قبل از آنکه دومين نگاه را به شما انداخته باشد، شما را با يکی از قوی ترين‬ ميکروسکوپ های دنيا مطالعه کرده است، در ثانی در دنيای او هميشه به قدری موضوع و مسئله برای يک زن‬ متولد بهمن اين ضرب المثل که ميگويد” از دل برود هر آنکه از ديده رود ” صد در صد صادق است. وقتی از‬ جلوی چشم او دور شديد، تا حدود ٩٩ درصد از فکر و خيال او هم دور شده ايد و به اين دليل هم هست که هرگز‬ دل او برای کسی تنگ نميشود. به هر صورت اگر اين زن از شما بيوفايی ديد، خيلی ساده ناگهان يک عقب‬ گرد میکند و در خلاف جهت سابق به حرکت در ميايد. در اين حالت بهتر است وقت خود را برای برگرداندن‬ او تلف نکنيد.پس از آنکه روابط عاطفی او و شما قطع شد، در عرض مدتی کمتر از يک دقيقه تمام مهر و محبت‬
‫شما را از فکر و قلب خود بيرون ميريزد و ميتوانيد يقين داشته باشيد که حتی يکی از خاطرات آن ايام را هم‬ در فکر خود زنده نگاه نميدارد. بر اين قاعده کلی يک استثنای مهم وجود دارد. زن متولد بهمن، مثل مردی که‬ در اين ماه به دنيا آمده است، اولين عشق واقعی خود را هرگز فراموش نميکند.زن متولد بهمن به زندگی‬ زناشوئی پای بندی زيادی نشان نميدهد و فقط در شرايط خيلی استثنايی ممکن است با قيد و بند زندگی زناشويی‬
‫خود را وقف دهد. به همين جهت تعداد زنان طلاق گرفته متولد بهمن به نسبت خيلی بيش از زنان متولد برج های ديگر است. پرهيجان ترين احساست در اين زن ممکن است فقط در عرض يکی دو ساعت فروکش کند و هيچ‬ اثری از آن باقی نماند. طبيعی است که او از جدايی و طلاق خوشش نميايد، اما وقوع اين حادثه را فاجعه تلقی‬ نميکند.اين زن طبيعت تکرو دارد او حتی شوهرش را هم به صورت يکی از دوستان خيلی نزديک خود به‬
‫حساب ميآورد، پس هيچ دليلی وجود ندارد که قطع يک رشته دوستی را پايان زندگی بپندارد، علی الخصوص که‬ او دوستان خود را هر چند گاه يک بار عوض ميکند. مطمئن باشيد که تا به تمام اسرار درونی قلب شما واقف‬ نشده باشد و با تمام رؤياها و تخيلات شما آشنا نشده باشد، قدم به قلب شما نميگذارد. در حالی که مشابه اين حق‬ را برای شما محفوظ نگاه نميدارد. به اسرار دل او جز خودش هيچ کس نبايد پی ببرد و اگر ديد که اين احتمال‬ برای کسی به وجود آمده است، با يک مانور ماهرانه او را به کلی از مرحله پرت ميسازد. زن متولد بهمن به‬ راحتی از خطای شما چشم پوشی ميکند اما دروغ چيز ديگری است. او دروغ و خدعه و نيرنگ را به هيچ وجه‬ دوست ندارد.بهتر است از دختری که در برج دلو متولد شده است، چيزی قرض نخواهيد.اگر خاطر شما خيلی نزد‬ او عزيز باشد، ممکن است يکی دوبار درخواست شما را اجابت کند، اما دفعه سوم با چنان خون سردی جواب رد‬
‫ميدهد که هرگز آنرا فراموش نخواهيد کرد. اين شخص اصولا از قرض چه به صورت دريافت و چه به‬ صورت پرداخت خوشش نميايد و اگر مجبور بشود که از کسی وام بگيرد، به هر طريقه که شده در رأس موعد‬ مقرر آنرا باز ميگرداند. قرض گرفتن از او به طور حتم بزرگترين لطمه را به روابط فيمابين شما خواهد‬ زد.بيشتر زن هايی که در برج دلو متولد شده اند، دارای ظاهری زيبا و فريبنده هستند اما آنچه عيب است احساسی‬ است که از ديدن اين زن به شما دست ميدهد، يک لحظه تو دل برو به نظر ميرسد و لحظه ای بعد سرد و بی‬
‫تفاوت و بی روح، اما به طور کلي پس از متولدين برج ميزان ( مهر ) تعداد خوشگل های اين ماه از همه بيشتر‬ است و حداقل اين است که خيلی بانمک هستند. لباس پوشيدن زن متولد بهمن ممکن است موجب وارد آمدن آن‬ چنان شوکی به شما بشود که تا ساعت ها نتوانيد از جای خود حرکت کنيد. او نيز مثل هر زن ديگری جلوی‬ بوتيک های لباس فروشی توقف زياد دارد، اما کمتر ممکن است فکر کند که آنچه که ميپوشد شيک است يا نه و‬
‫يا قطعات مختلف لباسش به هم ميايد يا خير. او ممکن است لباسی به تن کند که موجب حسرت خوردن هر زن‬ ساده ديگری بشود و اخلاق تک روی او ممکن است در يک ميهمانی يک نفر بگويد که همان سال اينده لباس ها به‬ فلان صورت در خواهد آمد و او همان روز عصر از خياط خود بخواهد  که يک چنان لباسی برايش بدوزد و يا‬ آنکه بر عکس ممکن است سال های سال به شيوه مادر بزرگ و يا حتی جد خود، لباس معمولی بپوشد.شيوه آرايش‬
‫موی او نيز خاص خودش است. تغيير رنگ و آرايش موی او ، درست مثل تغييرات شخصيتش غير قابل پيش‬ بينی است. يک روز موی خود را مثل پسرها کوتاه ميکند و فردا کلاه کيس ميگذارد که موی آن تا حد کمر بلند‬ است، امروز او را با موی نقره ای می بينيد و فردا با موی مشکی، به طور خلاصه موی اين زن مشابه موی هيچ‬ زن ديگری در دنيا نيست و رنگ و آرايش آن آرام و قرار ندارد.گفت و گو با اين زن ممکن است بسيار جالب‬ باشد، زيرا نحوه سخن گفتن جذابی دارد و اين احساس مطبوع به مرد دست ميدهد که زنی محجوب و مرموز‬ است و بعد ناگهان يکی از آن تغييرات خاص متولدين اين ماه به تجلی ميپردازدو شما بدون مقدمه و به طور‬ کاملا ناگهانی از وی جمله ای ميشنويد که تا چند لحظه باور کردن آن برايتان مشکل خواهد بود .شما مشغول‬ صحبت از بحران انرژی و اثرات گوناگون آن بر کشورهای صنعتی هستيد که ناگهان او ميگويد: ” راستي شما‬ خورشت کرفس دوست داريد؟” سعی کنيد خونسردی خويش را حفظ کنيد و با قاطعيت به بحث اصلی خود ادامه‬
‫بدهيد و در عين حال به خاطر داشته باشيد که او هر چند لحظه يک بار بدون مقدمه از خط خارج ميشود و‬ دوباره به سر جای اول خود بر ميگردد. به غير از اين نوع اختلالات گفته های او هميشه منطقی و مستدل است.‬
در موقع صحبت کردن هرگز طوری حرف نزنيد که دال بر بالاتر بودن شما از او باشد .عدم تساوی برای اين زن‬ مفهوم ندارد. اگر به اين نکته توجه نکنيد، ديواری غير قابل عبور بين خود و او به وجود آورده ايد.بر طبق‬ باورهای ستاره شناسان قديم يک زن متولد بهمن ميبايست الزاما يک مادر خوب هم باشد زيرا سياره حکم بر‬ رفتار او، يعنی اورانوس سمبل اينده است و بچه نيز مربوط به دنيای اينده و نسل بعد است، اما تحقيقات نشان مي‬دهد که اين نظر خيلی درست نيست و تولد بچه در ابتدای کار، مادر متولد بهمن را به کلی گيج و سردرگم مي‬سازد. علت هم بسيار روشن است. فکر يک زن متولد بهمن هرگز به يک چيز بخصوص ثابت نميماند. او‬ موجود سر به هوايی است که هر لحظه به موضوعی می انديشد و اين اخلاق با بچه داری که تمرکز فکر لازم‬ دارد، مغايرت دارد.از آن گذشته،او به طور طبيعي قادر به ابراز محبت درونی خود نميباشد و اين تکنيک غلط‬ ابراز محبت او را بيش از پيش نسبت به بچه های خود بيگانه ميسازد. نکته جالب در مورد اين زن،از نقطه نظر‬
‫رفتاری که با بچه ها دارد، اين است که عليرغم بيگانگی که با بچه های خود دارد، با کودکان ديگر بسيار صميمی‬ و رفيق است و اگر او را مثلا در منزل همسايه ببينند، با کمال تعجب مشاهده ميکنيد که چطور با بچه های مردم‬ بازی ميکند اما روابطش با فرزندان خود چنين گرم و دوستانه نيست. آخر مگر نه اين است که او رفيق بازترين‬ موجود دنيا است؟ خوب حالا چه فرق ميکند که سن اين رفيق چقدر است؟البته اين نکته را هم نبايد فراموش کرد‬ که نامناسب بودن تکنيک ابراز محبت او با فرزندانش دليل بر اين نيست که او به وظايف مادری خود عمل نمي‬کند. ابدا او به هنگام دفاع از کودکان خود بسيار جدی و حتی شديدا خشن است. آنچه در درجه اول از بچه های‬ خويش توقع دارد، گفتن حقيقت است و به اين دليل هرگز بچه ای را که مرتکب خطايی شده و به گناه خود اعتراف‬ کرده، مورد تنبيه قرار نميدهد .اين کار يک حسن بزرگ دارد و آن اعتماد بسيار زيادی است که اين کودکان‬ نسبت به مادر خود پيدا ميکنند.از نظر کودکان او مادری شاد، آسان گير، و به هنگام بيماری مهربان است. برای‬ او يک بچه نامرتب، کثيف و شيطان اما درس خوان بهتر از يک بچه درس نخوان اما بسيار مرتب است. اگر با‬ دختر متولد بهمن ازدواج کرديد، نبايد فراموش کرد که او قبل از مادر شدن بايد يک زن خانه دار شود و قبل از‬ اين هم که زن خانه دار شود بايد به وی تفهيم کرد که ازدواج فصل آخر زندگی تجرد و رفاقت های نامحدود و بی‬ بند و بار اين دوره است. کشاندن اين دختر به  پای سفره عقد کار ساده ای نيست و او به هيچ وجه تعجيلی در‬ اضافه کردن نام فاميل شما به اسم خود ندارد. و اين کار را فقط وقتی انجام خواهد داد که شما راخوب سبک‬ سنگين کرده و فهميده باشد که تا چه حد مرد ميدان زندگی هستيد. او در لابراتوار حساس ذهنش شما را به خوبی‬ تجزيه و تحليل ميکند.در نهاد زن متولد بهمن حس غريبی وجود دارد که پيوسته او را تحريک ميکند تا درست‬ در خلاف جهتی که سوق داده ميشود، گام بردار. از آن گذشته او کسی است که ميخواهد از هر چيزی سر در‬ بياورد، پس چه در خانه، چه در روابط دوستانه، چه در عشق از فرط کنجکاوی ميخواهد همه راهها را تجربه‬ کند .حس تجربه و دوستی و کنجکاوی چنان در او شديد است که اگر دقت کنيد، ميبينيد حتی قهوه يا چای را هر‬ روز يک جور درست ميکند، و يا هر روز که برای خريد بيرون ميرود، يک مغازه تازه را برای خريد تحت‬ آزمايش قرار ميدهد.از آنجا که خودش هم نميداند واقعا چه ميخواهد، بيان احساست درونی برايش بسيار‬ مشکل است. اگر عاشق بشود، به شدت گيج و سر در گم ميگردد زيرا نهايت اين است که فقط دو سه کلمه برای‬ بيان تمام احساس خويش پيدا ميکند، آن هم دو سه کلمه ای که به هيچ عنوان گويای شيفتگی او نخواهند بود. برای‬ او بين دوستی ساده و عشق ساده و عشق فاصله ای بسيار جزئی و مبهم وجود دارد. به اين دليل این امر را بر عدم علاقه و‬ فقدان عشق تعبیر نکنيد، اين حالت تا بعد از ازدواج نيز ادامه پيدا خواهد کرد. داستان عاشقی که شب و روز فقط به هم‬ ميانديشند، برای او داستانی مسخره است. راستی مسخره نيست که انسان در دنيايی که پولدارها در آن زندگی‬ ميکنند، فقط به يک نفر فکر کند؟ او شريک زندگی شما ميشود اما جزئی از شما نميشود .شما خودتان هستيد،‬ او هم خودش هست با استقلالش، اگر نميخواهيد او را از دست بدهيد، با آزادگی او مخالفت نکنيد، کماينکه او نيز‬ هرگز چنين نخواهد کرد.بهترين راه برای بريدن از او نشان دادن حسادت، داشتن سو ء ظن، گرفتن حالت تملک،‬ محافظه کاری بيش از حد و انتقاد از شيوه خاص زندگی اوست. شما هم چنين ميتوانيد از راه بی اعتنايی به خيل‬ دوستان او که از هر قماش و مقوله ای ميباشند، و به تعداد گوناگون و در اوقات مختلف به منزل شما خواهند آمد‬ نيز به اين مقصود برسيد.اين زن قوه ادرک و قدرت انتقال و حس پيش بينی عجيبی دارد. او موجودی است که چند‬ روز جلوتر از ديگران زندگی ميکند و به اين ترتيب تنها کسی است که ميتواند شما را دقيقا از عواقب کارها با‬ خبر سازد. به نفع شماست که آنچه را که راجع به اينده ميگويد، با اطمينان خاطر قبول کنيد. قدرت او در اينده‬ نگری واقعا شگفت انگيز است .‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.