Home / Horoscope - Astrology / زن متولد دی ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد دی ماه

زن متولد دی ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد دی ماه

zodiac-CAPRICORN-Jul2-636_2

 ‫زن متولد دی
‫زن متولد دی ماه بسيار جاه طلب، کدبانو، منظم و کمي لجباز و زود رنج، آراسته و خوش لباس ميباشد.زن متولد‬ دی با نظم و اراده خاص خود ميتواند رهبری احزاب و مؤسسات خيريه را بدست آورد. از لحاظ شغلی با هر‬ کاری قابل تطبيق است. ممکن است مسئول يک بخش از موزه يا خواننده اپرا يا فروشنده يک سوپر مارکت يا معلم‬ يک مدرسه و يا زنی خانه دار با مشکلات باشد. در منزل هم ممکن است همکار و مشوق صميمی شوهرش يا‬
‫مطيع بی چون و چرای او باشد، به اين ترتيب صدور يک حکم کلی درباره چنين موجود متنوعی واقعا غير ممکن‬ است، اما در عوض يک اصل درباره او مسلم است و آن اين است که در هر لباسی ومصدر هر کاری که باشد، بر‬ اعمال و رفتار خود کاملا مسلط ميباشد.از نظر جنسيت نيز وضع به همين منوال است. زن متولد دی هم مي‬تواند چنان زنانه باشد و دلربايی از خود نشان بدهد که همسرش را بر کرسي اقتدار بنشاند و تسلط مرئی و نامرئی‬ بر شوهر خود داشته باشد. در اين مورد نيز، برغم رفتار گوناگونی که ممکن است از وی مشاهده شود، يک هدف‬ اصلی در اعماق وجود اين زن نهفته است و آن دستيابی به مردی است که بتواند از لحاظ اجتماعی و شغلی آدم‬ مهمی باشد، موجب افتخار او بشود و برای بچه هايی که به دنيا می آورد، پدری دلسوز و مهربان باشد.اگر با يک‬ دختر متولد دی دوست هستيد، به اين نکته اساسی توجه داشته باشيد که هدف نهايی او هميشه تأمين زندگی، جلب‬ احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعيت های چشمگير است و برای او اصلا فرقی نميکند که اين‬ خواسته ها در پشت ميز رياست يک مؤسسه تجاری برآورده شوند يا در شغل آموزگاری و موزه داری.او به هر‬حال ميخواهد که شوهرش در هر رشته کاری که هست، مقام اول را داشته باشد. حتی خود او نيز اگر شاغل‬ باشد، عزت طلب و ترقی خواه است و ميل دارد در محيط کار خود شاخص و برجسته باشد. به همين جهت برخی‬ از زنان متولد دی به شاعری، نقاشی و آهنگسازی روی می آورند تا از اين راه کسب شهرت بکنند. علاقه اين زن‬ به پيشرفت و جاه طلبی خيلی زود جلب توجه ميکند، هميشه سعی دارد يک پله از مکانی که در آن قرار دارد،‬ بالاتر برود تا سرانجام به هدف نهايی برسد، اما در اين کار هرگز خودنمايی نميکند و جار و جنجال به راه نمی‬ اندازد، در کمال آرامی و بدون سرو صدا قدم به قدم هدف خود را تعقيب ميکند و به قول معروف آهسته اما‬ پيوسته ميرود.اميد است اين توهم به شما دست نداده باشد که او همه چيز را فدای جاه طلبی و شهرت پرستی مي‬کند. اگر در طی روزها و ماه های قبل از ازدواج بتوانيد او را تا حدی مطمئن سازيد که پس از گفتن بله در منزل‬ از اختيارات تام برخوردار خواهد بود و شما هم مردی هستيد که اينده درخشانی داريد، آن وقت خواهيد ديد که‬ چطور حاضر ميشود با کمترين شرايط کم پای سفره عقد بنشيند. پس از ازدواج از همراهی همه جانبه او‬ برخوردار خواهيد بود، به نحوی که اگر احتياج پيدا کنيد، حاضر ميشود به شغلی که خيلی پايين تر و بی اهميت‬ تر از شخصيت و استعداد اوست، بپردازد تا چرخ زندگی از جريان طبيعی باز نايستد، او هميشه حداکثر کوشش‬ خود را بکار خواهد برد که شوهرش فردی موفق و آبرومند باشد.يکی از نکات جالب و در عين حال خيلی عجيب‬ در مورد زن متولد دی ماه اين است که به طرزی باور نکردنی به سر و وضع و ظاهر آرايی خود توجه دارد. او‬ ممکن است دختر يک کارگر ساده باشد، اما هر بار که به ملاقات وی ميرويد، چنان سر و وضع و رفتاری از‬ وی مشاهده میکنيد که گويی در يک خانواده ثروتمند بزرگ شده و در بهترين مدارس تحصيل کرده است. اين‬ حالت او تا بعد از ازدواج نيز باقی ميماند .اميدوارم اين حرف را حمل بر خودنمايی او نکنيد، دختر متولد دی کسی است که اگر لازم باشد، صورت خود را با سيلی سرخ نگاه ميدارد.مردی که همسر خود را از بين متولدين‬ دی ماه انتخاب ميکند، بايد متوجه يک نکته مهم باشد و آن اينکه ظاهر او خيلی آرامتر و ساکت تر از آنچه که در‬
‫درون اوست نشان می هد، در وهله اول اين توهم به شما دست ميدهد که او زنی خونسرد و بی تفاوت و آرام‬ است در حالی که باطنا بسيار احساساتی است، البته همه زن ها ظريف و احساساتی هستند، اما زن متولد دی خيلی‬ بيشتر از آنچه که در بدو امر به نظر می رسد، تابع احساسات خود ميباشد. حقيقت اين است که او يک خلق و‬ خوی مشخص ندارد، و مخصوصا اگر به وی بی احترامی يا کم محلی بشود، دچار آزردگی خاطر بسيار ميشود‬ و چه بسا که روزهای متمادی احساس اوقات تلخی کند.در وجود زن متولد دی نوعی ترس از آينده، دلواپسی از‬ حال و تأسف به گذشته وجود دارد که باز تاب آن در رفتار و کردار وی به خوبی نمايان ميگردد و شايد به همين‬ دليل هم باشد که از شوخی خوشش نميايد. اگر در سنين نوجوانی با پسری دوست بشود فقط به اين منظور است‬
‫که با وی ازدواج کند. ترس از اينده چنان در وی شديد است که حتی لحظه ای نميتواند فکر او را راحت بگذارد.‬ از آن گذشته او به هيچ صورتی اهل رؤياهای طلايی نيست و همين قدر که پسری را از نظر روحی و مالی قابل‬ اطمينان دانست، از تمام امکانات خود برای ازدواج با او استفاده می کند.از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و‬ بانزاکت است، به محض ورود به يک اجتماع سريعا موقعيت آنجا را درک می کند و پی ميبرد که چه رفتار و‬ کرداری بايد داشته باشد. زن متولد دی دارای جذابيت خاصی است و به قول معروف با نمک است.  بدون شک‬ از تماشای چهره او خوشتان ميايد زيرا زيبايی مخصوص به خود را دارد. اما يکی از وحشت های مزبور و‬ دائمی او اين است که نکند شوهرش زن زيبايی را به او ترجيح بدهد.زن متولد دی نه تنها خود را زيبا نميداند‬ بلکه هرگاه در مقابل آينه قرار ميگيرد، از اينکه مبادا در نظر ديگران زشت جلوه کند، دچار دلهره و ترس است‬ و به اين دليل اگر دوست يا همسر شما زن متولد دی است بايد به طور مستمر او را از زيبا بودنش مطمئن بسازيد.‬
‫اين زن از نادرستی بيزار است .در ايام کودکی سن او مسن تر از سن واقعی به نظر ميرسد اما بعدا سالهای سال‬ در قيافه یک زن سی ساله باقی ميماند. علاقه او به پدر و مادر و خواهر و برادرانش بسيار شديد است، پس به‬ هيچ وجه به فکر قطع اين رابطه عاطفی نيفتد زيرا اگر خيلی پافشاری کنيد و عرصه را بر وی تنگ سازيد،‬ مجبور ميشود از شما دست بکشد.مردي که با يک دختر متولد دی ازدواج ميکند، در حقيقت با تمام خانواده‬
‫ازدواج ميکند، اگر پدر يا مادرش بيمار شوند و نياز به پرستاری داشته باشند، او وظيفه خود ميداند که شما را‬ هفته ها و يا حتی ماهها تنها بگذارد و به منزل پدری خود برگردد. از سوی ديگر او را ميتوانيد به معنای واقعی‬ شريک زندگی خود بدانيد، چه در صورت لزوم و در ضمن بحران ها با تمام وجود به کمک شما ميشتابد و بدون‬ کوچکترين اعتراضی حاضر است بار خانواده را چه از نظر مالی و چه از نظر احساسی و روحی بر دوش‬ بکشد. يک نکته ديگر را هم بايد در اين زمينه تذکر داد و آن اين است که مانع رابطه و علاقه و تمايل شما به پدر‬ و مادرتان نميشود. اگر والدين شما نيازمندی های مالی داشته باشند، هيچ زنی به اندازه او کمک های شما را به‬ ايشان طبيعی تلقی نميکند، علاقه به اعضای خانواده و اعتقاد به لزوم يک چنین علاقه ای چنان در وی شديد‬ است که اگر شما قبل از ازدواج روزی او را به منزل خود ببريد و به پدر و مادر خود معرفی کنيد، پس از مدتی
‫مشاهده ميکنيد که عملا يکی از اعضای خانواده شما شده است و رفتاری از خود نشان ميدهد که در کمترين‬ مدت جای خود را در دل پدر و مادرتان باز ميکند. منزل کدبانوی متولد دی به طرز چشمگيری تميز و مرتب‬ است. برای او بيدار ماندن تا پاسی از شب برای تميز کردن خانه خود يک امر کاملا طبيعی است. تلف کردن وقت‬ برای وی مفهوم ندارد .از موسيقی های ملايم لذت فراوان ميبرد و معمولا اطلاعات وسيعی از کارهای هنری‬ دارد. به تاريخ، مخصوصا داستان هايی که درباره قهرمانان تاريخی نوشته شده است، علاقه مندي نشان ميدهد،‬ و شايد به همين دليل هم باشد که نسبت به حفظ آداب و سنن قديمی اعتقاد و پايبندی فراوان دارد.ديگر از‬ اختصاصات اين زن همدردی شديد او با درماندگان و بينوايان است و هر کجا که دردمندی به وجود او احتياج پيدا‬ کند، فورا به کمک وی ميشتابد و قدم پيش ميگذارد و سازمان و جمعيت خيريه ای برای ياری رسانيدن به‬ دردمندان ايجاد ميکند.او اصولا يک فرد تشکيلاتی است و در احزاب و سازمان های مختلف سياسی، اجتماعی و‬ يا مذهبی به سهولت ميتواند نقش رهبری را به عهده بگيرد،و با کفايت و لياقت تمام وظيفه خود را انجام دهد.از‬ آنجا که فرد بسيار باانضباطی است، بچه های خود را نيز چنين بار ميآورد، اما ميزان امر و نهی های او گاهی‬ اوقات به صورت خسته کننده ای در ميايد، علاقه فروان به خانواده موجب ميگردد که پيوسته بهترين غذاها را‬ سر ميز بگذارد و قشنگ ترين لباس ها را برای کودکان خود تهيه نمايد. برای او زندگی کردن به مفهوم استفاده از‬ ارزان ترين اشياء نيست. او از کودکان خود ميخواهد که احترام بزرگترها را نگه دارند و بچه های او معمولا از‬ زمره مؤدب ترين بچه های فاميل هستند.در بدو امر ممکن است چنين به نظر برسد که او مثل مادران ديگر به‬ کودکان خود محبت نميکند و بين او و ايشان فصله زيادی وجود دارد، اما وقتي بچه ها قدری پا به سن گذاشتند،‬ متوجه ميشوند که مادرشان بهترين مستمع دنيا است و او درست به همان اندازه که از ايشان توقع داشتن گوش‬ شنوا دارد، برای شنيدن درد دل ايشان نيز شخصا داراي گوش شنواست.از سوی ديگر اين را هم بايد گفت که‬ کشف اين موضوع کار ساده ای نيست، يعنی اغلب اوقات فاصله ای که بين اين مادر و کودکانش پيدا ميشود،‬ چنان بزرگ و عميق به نظر ميرسد که بچه ها تصور نميکنند ميشود از آن عبور کرد. در يک چنين مواردی اين وظيفه شما است که به کمک آنها بشتابيد و شکاف ظاهری بين مادر و بچه ها را پر کنيد. علت هم اين است که‬ فرزندان مادر متولد دی او را با جاذبه و گاه خشک و سختگير تصور ميکنند و به همين جهت رابطه خيلی‬ نزديک و خصوصي با او ندارند.زن متولد دی دارای پوست بسيار حساسی است و به اين جهت کمتر آرايش مي‬کند. خوشبختانه طبيعت به کمک او آمده است و همانطور که گفته شد، اصولا صورت بانمک داشته و احتياج زيادی‬ به آرايش ندارد. حساسيت پوست ممکن است موجب پيدايش ناراحتی پوستی در او بگردد.عدم اعتماد به نفس يک‬ از نقاط ضعف اين زن محسوب ميشود و اين وظيفه شوهر اوست که در رفع اين نقيصه بکوشد و گاه و بيگاه‬ حس اعتماد به نفس را در او تقويت کند. يکی ديگر از معايب او لجبازی و زود رنجی است .اما خوشبختانه اين‬ تأثير پذيری همراه داد و فرياد و ایجاد عصبانيت و طوفان نيست و او روی هم رفته زنی خود خور است که خشم‬ خويش را در درون ميريزد.ضمنا بايد مراقب بود که آلت دست او قرار نگيريد، چه در اين کار نيز استادی‬
‫فراوان دارد. و به سهولت ميتواند اميال و افکار خود را به هرکس ديکته کند.‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.