Home / Literature / پروین اعتصامی / سروده ای از پروین اعتصامی : تو چو زری، ای روان تابناک‬

سروده ای از پروین اعتصامی : تو چو زری، ای روان تابناک‬

پروین اعتصامی 2

روح آزاد‬

.

‫تو چو زری، ای روان تابناک‬
چند باشی بسته ی زندان خاک‬

بحر مواج ازل را گوهری‬
گوهر تحقيق را سوداگری‬

واگذار اين لاشه ی ناچيز را‬
‫در نورد اين راه آفت خيز را‬

زر کانی را چه نسبت با سفال‬
شير جنگی را چه خويشی با شغال‬

باخرد، صلحی کن و رائی بزن‬
‫کژدم تن را بسر، پائی بزن‬

هيچ پاکی همچو تو پاکيزه نيست‬
‫گوش هستی را چنين آويزه نيست‬

تو يکی تابنده گوهر بوده ای‬
‫رخ چرا با تيرگی آلوده ای‬

تو چراغ ملک تاريک تنی‬
‫در سياهی ها، چو مهر روشنی‬

از نظر پنهانی، از دل نيستی‬
کاش ميگفتی کجائی، کيستی‬

محبس تن بشکن و پرواز کن‬
اين نخ پوسيده از پا باز کن‬

تا ببينی کنچه ديد ما سواست‬
‫تا بدانی خلوت پاکان جداست‬

تا بدانی صحبت ياران خوشست‬
گير و دار زلف دلداران خوشست‬

تا ببينی کعبه ی مقصود را‬
بر گشائی چشم خواب آلود را‬

تا نمايندت بهنگام خرام‬
‫سيرگاهی خالی از صياد و دام‬

تا بياموزند اسرار حقت‬
تا کنند از عاشقان مطلقت‬

تا تو، پنهان از تو، چون و چندهاست‬
‫عهدها، ميثاقها، پيوندهاست‬

چند در هر دام، بايد گشت صيد‬
چند از هر ديو، بايد ديد کيد‬

چند از هر تيغ، بايد باخت سر‬
چند از هر سنگ، بايد ريخت پر‬

مرغک اندر بيضه چون گردد پديد‬
‫گويد اينجا بس فراخ است و سپيد‬

عاقبت کان حصن سخت از هم شکست‬
عالمی بيند همه بالا و پست‬

گه پرد آزاد در کهسارها‬
‫گه چمد سر مست در گلزارها‬

گاه بر چيند ز بامی دانه ای‬
‫سر کند خوش نغمه ی مستانه ای‬

جست و خيز طائران بيند همی‬
‫فارغ اندر سبزه بنشيند دمی‬

بينوائی مهره ای تابنده داشت‬
‫کاز فروغش ديده و دل زنده داشت‬

خيره شد فرجام زان جلوه گری‬
‫بردش از شادی بسوی گوهری‬

گفت اين لعلست، از من ميخرش‬
‫گفت سنگست اين، چه خوانی گوهرش‬

رو، که اين ما را نمی آيد بکار‬
گر متاعی خوبتر داری بيار‬

دکه ی خر مهره، جای ديگر است‬
‫تحفه ی گوهر فروشان، گوهر است‬

برتری تنها برنگ و بوی نيست‬
‫آينه ی جان از برای روی نيست‬

تا نداند دخل و خرجش چند بود‬
هيچ بازرگان نخواهد برد سود‬

چشم جانرا، بی نگه ديدارهاست‬
پای دل را، بی قدم رفتارهاست‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.