Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد برين روزگار دراز ,‬ ‫کشيد اژدهافش به تنگی فراز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد برين روزگار دراز ,‬ ‫کشيد اژدهافش به تنگی فراز‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد  :  فریدون چون بدنیا آمد و ماموران ضحاک که درجستجوی فریدون بودند , پدر او آبتین را دستگیر نزد ضحاک بردند و بناچار فرانک از ترس از دست دادن فریدون , او را به نگهبان مرغزار سپرد و ……..

‫برآمد برين روزگار دراز‬
‫کشيد اژدهافش به تنگی فراز‬
‫خجسته فريدون ز مادر بزاد‬
‫جهان را يکی ديگر آمد نهاد‬
‫بباليد برسان سرو سهی‬
‫همی تافت زو فر شاهنشهی‬
‫جهانجوی با فر جمشيد بد‬
‫به کردار تابنده خورشيد بود‬
‫جهان را چو باران به بايستگی‬
‫روان را چو دانش به شايستگی‬
‫بسر بر همی گشت گردان سپهر‬
‫شده رام با آفريدون به مهر‬
‫همان گاو کش نام بر مايه بود‬
‫‪ ‬‬ ز گاوان ورا برترين پايه بود‬
‫ز مادر جدا شد چو طاووس نر‬
‫بهر موی بر تازه رنگی دگر‬
‫شده انجمن بر سرش بخردان‬
‫ستاره شناسان و هم موبدان‬
‫که کس در جهان گاو چونان نديد‬
‫نه از پيرسر کاردانان شنيد‬
‫زمين کرده ضحاک پر گفت و گوی‬
‫به گرد جهان هم بدين جست و جوی‬
‫فريدون که بودش پدر آبتين‬
‫شده تنگ بر آبتين بر زمين‬
‫گريزان و از خويشتن گشته سير‬
‫برآويخت ناگاه بر کام شير‬
‫از آن روزبانان ناپاک مرد‬
‫تنی چند روزی بدو باز خورد‬
‫گرفتند و بردند بسته چو يوز‬
‫برو بر سر آورد ضحاک روز‬
‫خردمند مام فريدون چو ديد‬
‫که بر جفت او بر چنان بد رسيد‬
‫فرانک بدش نام و فرخنده بود‬
‫به مهر فريدون دل آگنده بود‬
‫پر از داغ دل خسته ی روزگار‬
‫همی رفت پويان بدان مرغزار‬
‫کجا نامور گاو برمايه بود‬
‫که بايسته بر تنش پيرايه بود‬
‫به پيش نگهبان آن مرغزار‬
‫خروشيد و باريد خون بر کنار‬
‫بدو گفت کاين کودک شيرخوار‬
‫ز من روزگاری بزنهار دار‬
‫پدروارش از مادر اندر پذير‬
‫وزين گاو نغزش بپرور به شير‬
‫و گر باره خواهی روانم تراست‬
‫گروگان کنم جان بدان کت هواست‬
‫پرستنده ی بيشه و گاو نغز‬
‫چنين داد پاسخ بدان پاک مغز‬
‫که چون بنده در پيش فرزند تو‬
‫بباشم پرستنده ی پند تو‬
‫سه سالش همی داد زان گاو شير‬
‫هشيوار بيدار زنهارگير‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.