Home / Literature / پروین اعتصامی / سروده ای از پروین اعتصامی : روباه نفس‬

سروده ای از پروین اعتصامی : روباه نفس‬

پروین اعتصامی 2

روباه نفس‬

.

‫ز قلعه، ماکيانی شد به ديوار‬
‫بناگه روبهی کردش گرفتار‬

ز چشمش برد، وحشت روشنائی‬
‫بزد بال و پر، از بی دست و پائی‬

ز روز نيکبختی يادها کرد‬
‫در آن درماندگی، فريادها کرد‬

فضای خانه و باغش هوس بود‬
چه حاصل، خانه دور از دسترس بود‬

بياد آورد زان اقليم ايمن‬
‫ز کاه و خوابگاه و آب و ارزن‬

نهان با خويشتن بس گفتگو کرد‬
در آن يکدم، هزاران آرزو کرد‬

گه تدبير، احوالی زبون داشت‬
‫بجای دل، ببر يکقطره خون داشت‬

بياد آورد زان آزاد گشتن‬
ز صحرا جانب ده بازگشتن‬

نمودن رهروان خرد را راه‬
‫ز هر بيراهه و ره بودن آگاه‬

ز دنبال نو آموزان دويدن‬
شدن استاد درس چينه چيدن‬

گشودن پر ز بهر سايبانی‬
‫نخفتن در خيال پاسبانی‬

بکار، از کودکان پيش اوفتادن‬
رموز کارشان تعليم دادن‬

برو به لابه کرد از عجز، کايدوست‬
‫ز من چيزی نيابی، جز پر و پوست‬

منه در رهگذار چون منی دام‬
‫مکن خود را برای هيچ بدنام‬

گرفتم سينه ی تنگم فشردی‬
‫مرا کشتی و در يک لحظه خوردی‬

ز مادر بی خبر شد کودکی چند‬
‫تبه گرديد عمر مرغکی چند‬

يکی را کودک همسايه آزرد‬
‫يکی را گربه، آن يک را سگی برد‬

طمع ديو است، با وی برنيائی‬
چو خوردی، باز فردا ناشتائی‬

هوی و حرص و مستی، خواجه تاشند‬
‫سيه کارند، در هر جا که باشند‬

دچار زحمتی تا صيد آزی‬
‫اگر زين دام رستی، بی نيازی‬

مباش اينگونه بی پروا و بدخواه‬
بسا گردد شکار گرگ، روباه‬

چه گردی هرزه در هر رهگذاری‬
‫دهی هر دم گلوئی را فشاری‬

بگفت ار تيره دل يا هرزه گرديم‬
‫درين ره هر چه فرمودند، کرديم‬

ز روز خرديم، خصلت چنين بود‬
‫دلی روئين بزير پوستين بود‬

گرم سر پنجه و دندان بود سخت‬
‫مرا اين مايه بود از کيسه ی بخت‬

در آن دفتر که نقش ما نوشتند‬
‫يکی زشت و يکی زيبا نوشتند‬

چو من روباه و صيدم ماکيانست‬
گذشتن از چنين سودی زيانست‬

بسی مرغ و خروس از قريه بردم‬
‫بگردنها بسی دندان فشردم‬

حديث اتحاد مرغ و روباه‬
‫بود چون اتفاق آتش و کاه‬

چه غم گر نيتم بد يا که نيکوست‬
همينم اقتضای خلقت و خوست‬

تو خود دادی بساط خويش بر باد‬
‫تو افتادی که کار از دست افتاد‬

تو مرغ خانگی، روباه طرار‬
تو خواب آلود و دزد چرخ بيدار‬

اسير روبه نفس آن چنانيم‬
‫که گوئی پر شکسته ماکيانيم‬

بهای زندگی زين بيشتر بود‬
‫اگر يک ديده ی صاحب نظر بود‬

منه بردست ديو از سادگی دست‬
‫کدامين دست را بگرفت و نشکست‬

مکن بی فکرتی تدبير کاری‬
‫که خواهد هر قماشی پود و تاری‬

بوقت شخم، گاوت در گرو بود‬
چو باز آورديش، وقت درو بود‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.