Home / Literature / عطار نیشابوری / سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : به بلبل گفت هدهدکای پریشان

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : به بلبل گفت هدهدکای پریشان

a شیخ عطار

به بلبل گفت هدهدکای پریشان
چرا کردی تو بیدادی بدیشان

مکن بی علمی ای دین داده بر باد
که بی علمی کند بر جمله بیداد

درون خسته دل مخراش و مخروش
چو دیگ پخته شو تا کی زنی شوش

چو عشق دلبران گنج روانست
چنان بهتر که اندر دل نهانست

برو در عاشقی می‌سوز و می‌ساز
مکن راز دل خود پیش کس باز

ز بند جان خود برخیز و بنشین
مکن زین پس حکایتهای پیشین

حکایت کهنه شد از بسکه گفتند
درون فرسوده شد از بسکه گفتند

سخن نونو چو گل یابد شکفتن
نه چون بلبل حکایت بازگفتن

حدیث عشق اگرچه هست شیرین
ولی مردم ببرهان گشته ره بین

برو ز اینجا سر آشوب و داور
ز علم ارسکهٔ داری بیاور

بقدر خود بگو تا خود چه داری
بمیدان اندر آگر مرد کاری

چرا بیهوده گفتن پیشه کردی
نه چون مردان بخود اندیشه کردی

چو کار روزگارم کارزار است
مرا امروز با تو کار زار است

حدیثم داستان دوستان است
خطابم با خطیب بوستان است

به پیچش درکشم تا خود چگوید
چه گوید جز ره نعره نپوید

مکن فریاد و خاموشی گزین تو
به بین در روی خود عین الیقین تو

چو بگشایم به یک نقطه زبان را
به بندم نطق مرغ بوستان را

سؤالت اول از توحید پرسم
دوم ایمان سوم تجرید پرسم

مرا اول سخن با تو زذات است
به آخر ماجرا اندر صفات است

بیا بنشین ز اول بازگو تا
چرا ایزد ندارد مثل و همتا

ز هدهد بلبل عاشق زبون شد
ز عشق گل به یک ره سرنگون شد

سری بنهاد پیش هدهد آنگاه
خطا کردم مگیر استغفرالله

مرا دل ریش بود از درد هجران
از آن تندی نمودم با عزیزان

سپر بنهاد در پیش پیمبر
کاجازت تا روم در پیش دلبر

فزون زین طاقت هجران ندارم
چنانستم که گوئی جان ندارم

مخواه از عاشق و دیوانه خدمت
که او خود سوخت از درد محبت

سلیمانش اشارت دادو فرمود
کزین پس حال تو معلوم ما بود

بمرغان گفت با عشقش گذارید
چو تاب قوت نطقش ندارید

برون شد بلبل از پیش سلیمان
پی معشوقهٔ خود تا گلستان

وصال دوستش چون شد میسر
سخن نتوان نوشتن زین فزونتر

حدیثم داستان دوستان شد
خطابم با خطیب بوستان شد

چو بلبل نامه آخر شد به توفیق
چو مردان راه حق میرو بتحقیق

ایا عطار جان عاشقانی
تو آگاه ازعطای غیب دانی

خداوندا توئی معبود و دیان
سمیعی و بصیر وفرد و رحمن

به بخشائی گناه جمله عالم
از آن پس این ضعیف خسته راهم

بسی گفتم به شرح ازجان حکایت
حکایت را رسانیدم به غایت

 

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

شیخ عطار نیشابوری

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.