Home / Literature / دانلود رایگان کتاب منظره مرگ بانضمام بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد – نوشته خواجه محمد اسلام . مترجم – دکترمحمد بشیر حسین

دانلود رایگان کتاب منظره مرگ بانضمام بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد – نوشته خواجه محمد اسلام . مترجم – دکترمحمد بشیر حسین

دانلود رایگان کتاب منظره مرگ بانضمام بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد – نوشته خواجه محمد اسلام . مترجم – دکترمحمد بشیر حسین

52084338420570931686

منظره مرگ :

یکی از اصحاب پیامبر (ص) می فرماید که یکبار آن حضرت به من فرمودند : می خواهید که حقیقت دنیا را به شما

نشان بدهم ؟ عرض کردم حتما بفرمایید . مرا در خارج مدینه منوره به مزیله بردند که در آنجا کاسه های سر مردم . کثافت ها .

تیکه پارچه ها و استخوان های زیادی پراکنده بود . انگاه فرمودند : اینها کاسه سر های کسانی است که همانطور مبتلای حرص

دنیا بودند که امروز همه شما زنده ها مبتلای آن هستید . اینها نیز همانطور آرزوها را در قلب خود می پروراندند که شما می

پرورانید . امروز این کاسه سرهای آنها بدون پوست افتاده اند و پس از چند روز تبدیل به خاک میشوند ……

با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*