Home / Horoscope - Astrology / زن متولد آذر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آذر ماه

زن متولد آذر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آذر ماه

 sagittarius-tarot-horoscope

زن متولد آذر‬

‫ميتوان گفت زن متولد آذر ماه اهل منطق و واقعيات، مهمان دوست، بی ريا و پول خرج کن و بی نظم و انضباط، راست گو اما بدزبان و درشت گو است.اگر حسود و بدکينه هستيد، هرگز با دختر متولد آذر ازدواج‬ نکنيد.شايد بهترين توصيف زن متولد آذر اين باشد که بگوييم او زنی نيست که انتظار داشته باشيد مطابق ميل شما‬ حرف بزند و چه بسا که گاه و بيگاه از لحن نيشدار او آزرده خاطر ميشويد و در مقابل هر چند گاه يکبار آنچنان‬ جملات زيبا و دل انگيز از دهان او خارج ميشود که شما با شنيدن اين جملات، روزگار را به خوشی طی‬
‫خواهيد کرد. زبان زن متولد آذر نيشدار و پرکنايه است اما قلبش پک و صميمی و بی ريا است. زن متولد آذر دنيا‬ را درست به همان صورتی که هست میبيند و در ديدگاه زندگی اهل واقعيت و منطق است. به ندرت اتفاق مي‬افتد که زنی مانند يک متولد ماه آذر وقايع و روی دادهاي زندگی را چنان دقيق و مستدل و منطقی توجيه کند و از‬ خوبی ها برای خوش بين شدن به آينده بهره گيری نمايد و بدی ها را هم به عنوان یک واقعيت غير قابل انکار‬ بپذيرد.قاطعيت او در گفتارش خيلی زود نظر شما را جلب ميکند، اگر روزی به شما گفت پولی که برای مخارج‬ ‫خانه ميدهيد ديگر کافی نيست و بايد مقداری به آن بيفزاييد، يقين داشته باشيد که راست ميگويد. اما به طور‬ ‫مسلم ميتوان انتظار داشت که او پس از درخواست اضافه خرج بلافاصله اضافه ميکند که : اما لازم نيست که با‬ جان کندن سعی کنی پولدار شوی چون پول زياد انسان را خودخواه ميکند .اين زن هرگز به شما دروغ نخواهد‬ گفت و در اين کار آنچنان تعصبی از خود نشان ميدهد که شما گاهی آرزو ميکنيد ايکاش گاهی دروغ مي‬گفت و لی زبانی اين چنين تلخ و درشت گو نداشت.زن کمان دار شديدا عاشق استقلال و خود مختاری است و به‬ ‫همين دليل اغلب اوقات زندگي مجردي را بر ازدواج ترجيح ميدهد. وقتی هم که دختر خانه است، با بقيه اعضای‬ خانواده زياد گفتگو نميکند و به اين دليل معمولا رابطه ای سرد و مجزا با بقيه دارد، عاشق مسافرت است و از‬
‫هر موقعيتی براي انجام اينکار استفاده ميکند، و اگر نتواند به مسافرت برود، ناآرامی خويش را با رفتن به‬ سينما و گردش با دوستان ارضا ميکند.اگر ميخواهيد با همسر متولد آذر خود زندگی آرامی داشته باشيد، هرگز‬ به وی دستور ندهيد که چنين و چنان بکن، بلکه خواسته های خويش را در قالب جملاتی که جنبه درخواست دارند‬ بيان نماييد و يقيين داشته باشيد که هرگز با خواسته ای انجام نشده مواجه نخواهيد شد. او اگر چه مثل هر زن‬ ديگری مايل است که تحت الحمايه باشد، اما از دستور شنيدن و فرمان بردن سخت بيزار است. شما ميتوانيد از‬ پدر و مادر وی سؤال کنيد، آنها هم به شما خواهند گفت که از کودکی اين چنين بوده است.در اين زمينه نکته‬ ظريفی وجود دارد که ذکر آن ضروری است و آن اين است که اگر چه نميخواهد کسی، مخصوصا در مقابل‬ ديگران برای او   آقا بالاسری  بکند اما وقتی ديديد و احساس کرديد که دارد ثابت قدمی شما را آزمايش ميکند،‬ چه او خيلی بيشتر از آنچه که از دستور شنيدن بيزار است، از مردی که ضعيف نشان ميدهد تنفر دارد، به اين‬ دليل اگر روزی ديديد که‬ پرچم استقلال را بيش از حد برافراشته، او را سر جای خودش بنشانید.‬ زن متولد آذر کسی نيست که حاضر باشد به خاطر هيچ مردی تک روی خود را کنار بگذارد اما در عين حال‬ خواهان آن است که شوهرش هميشه او را يک دختر هفده هيجده ساله تصور کند.يکی از اشتباهاتی که از زن‬ متولد آذر در سال هاي قبل از ازدواج سر ميزند اين است که دوستی و عشق را به شدت با هم مخلوط ميکند و‬ اين امر موجب پيدايش نوعی سرگردانی در قضاوت اطرافيان نسبت به او ميگردد. اگر شما از زمره مردانی هستيد که طالب يک زن کاملا محجوب و پر از شرم و آرزو ميباشيد، بهتر است از همين الان به فکر زن‬ ديگری، که متولد آذر نباشد باشيد، چه دختری که در ماه آذر متولد شده است، تفاوت چنانی بين مرد و زن احساس‬ نميکند. او زن تو سری خور نيست و از ابتدای بلوغ و جوانی بهره وری از شادی های زندگی را حق خود مي‬داند و به عشق با چشمی شاعرانه نگاه ميکند که لازمه يک زندگی گرم و پر حرارت است.چه دختر باشد و چه‬ زن شوهردار، شيوه تلخ و شيرين سخن گفتن او اغلب موجب بروز سوء تفاهمات و گفت و گوهايی ميگردد که‬ ممکن است به جاهای باريک هم بکشد، و شما ميبينيد که او با يک روحيه بسيار قوی با يک چنين روی دادهايی‬ مواجه ميگردد تا جايی که امر به شما و ديگران مشتبه ميشود که ايا حرف هاي ديروز او، موجب برپا شدن‬ اين بگو مگوها گرديده است، جدی بوده يا شوخی؟ يک چنين عکس القملی خاص کسانی است که بزرگترين سياره‬ منظومه شمسی يعنی مشتری حکم بر رفتار و کردار آنهاست.درشت گويی او نبايد سبب شود که شما تصور کنيد‬ که اهل دعوا و مرافعه است، او نيز به اندازه هر زن ديگری، از ايجاد دلخوری ها و نزاع های خانودگی بيزار‬ است. از خود ميپرسد که چرا  درشت گويی و بد زبانی او موجب بروز اين اوقات تلخی ها شده است. البته او‬ هرگز نميتواند دليل اصلی اين پرخاش هايی زبانی را پيدا کند زيرا که طبيعت و نهاد غير ارادی او طراح اين‬ رفتار تند و خشن است. از آنجا که در زندگی کمال صداقت را دارد، از اينکه مورد شک و ترديد قرار بگيرد، به‬ شدت ناراحت و عصبانی ميشود. اگر او را پای تلفن مشغول صحبت ديديد و گفت که طرف صحبت مردی است‬ که برايش گرفتاری پيش آمده است، فورا نپرسيد اين مرد کيست و چه رابطه ای با او دارد.. همين دو جمله مي‬تواند طوفان وحشتناکي به پا کند زيرا اين مرد ممکن است برادر شما يا برادر خودش بوده باشد. او نه تنها خود‬ را مکلف به دادن توضيح حس نميکند، بلکه معتقد است که شما  بايد به او اعتماد کامل داشته باشيد زيرا او ‬
‫واقعا در زندگی با شما رک و راست و صادق است و هرگز اهل فريب و توطئه و خيانت نيست. قبل از نشستن‬ بر سر سفره عقد زندگي را بسيار سرسری می گيرد، و به اين دليل از بين پسرهايی که در اطراف او هستند،‬هيچکدام نميتوانند تصميم بگيرند و برای خواستگاری قدم پيش بگذارند. رفتار او با همه يکسان و تا حدودی‬ سطحی و دور از جنبه های جدی است. روی هم رفته تکنيک شوهريابی دختر متولد آذر زيرکانه نيست و اين‬ ضعف حتی در آيين دوست يابی او نيز به چشم ميخورد .به همين جهت دختر متولد آذر شانس بی شوهر‬ ماندنش زياد است مگر انکه اطرافيان به او کمک کنند و موجبات سر سفره عقد نشستن را برايش فراهم کنند.يکی‬ ديگر از علل بی شوهر ماندن اين دختر اين است که همانند مرد متولد اين ماه، اینه که از ازدواج واهمه دارد، و به‬ اين دليل اگر واقعا يک چنين دختری را دوست داريد و می خواهيد او را وادار به قبول همسری خود کنيد، بايد‬
‫طبق يک نقشه زيرکانه از زندگی زناشويی و زيبايی های آن يک تصوير دوست داشتنی به وی نشان بدهيد و ترس‬ های او را از ميان برداريد.زن متولد آذر عاشق ورزش و اين قبيل کارها است. از آنجا که بين خود و پسرها‬ کوچکترين تفاوتی احساس نميکند، و مثل آنها لباس ميپوشد و حرکات و رفتاری مشابه ايشان دارد، گاه اين‬ توهم برای شما به وجود ميايد که ايا پس از ازدواج ميتواند در قالب يک زن خانه دار قرار بگيرد يا نه؟ برای‬ او دنيا به اين صورت است که اگر پسری ميتواند يک هفته به ييلاق برود و چادر بزند و يا ساعت دو بعد از‬نصف شب به منزل برگردد، هيچ دليلی ندارد که او هم نتواند اين کارها را بکند و يقينا يک چنين‬ اعمالی دليل بر انحراف اخلاقي او محسوب نميگردد و نبايد پشت سر او غيبت و پچ پچ راه انداخت که مثلا‬ هوسباز است. طبيعی است يک چنين طرز تفکری از جانب يک دختر با آنچه جامعه قبول دارد، مغاير ميباشد،‬اما او کسی نيست که طرز قضاوت جامعه برايش خيلی اهميت داشته باشد. او تحت تأثير ستاره مشتری از استقلال‬ و آزادی های خود حدکثر استفاده را ميکند و به حرف مردم چندان توجهی ندارد.به رغم داشتن يک چنين رفتار‬ و طرز تفکری، قلب زن متولد آذر درست شبيه به قلب يک کودک ساده و صميمی است. وقتی پای دل به ميان مي‬ايد، ديگر از هوشمندي و منطق در رفتار او اثری به چشم نميخورد. پس مغز او متفکر و منطقی است، قلبش‬ بيدفاع و احساساتی و زود تسليم است.به همين دليل در زندگی او ماجراهای عاشقانه و شکست خورده بسيار مي‬توان يافت و باز به همين دليل بسيارند دختران متولد آذر که سريعا فريب چرب زبانی های مردان گرگ صفت را‬ خورده اند و از اين بابت قلبی شکسته و فريب خورده دارند.زن متولد آذر بسيار خوش اشتها است و علاقه ای‬ خاص به غذاهای خوب دارد. کماينکه وقتی به مسافرت ميرود، هميشه سعی ميکند بليط درجه يک مسافرت‬ بخرد. به پول، به خاطر خود آن، علاقه ای نشان نميدهد و آنرا وسيله رفاه زندگي ميداند و به اين ترتيب‬ اغلب مردانی که با دختر متولد آذر ازدواج ميکنند، مجبور هستند مدتی از وقت خود را صرف اين بکنند که به‬ وی ياد بدهند پول چه ارزشی دارد و چگونه بايد آن را خرج کند. با توجه به اين امر اگر ميخواهيد با يک چنين‬ دختری ازدواج کنيد ,جنبه حسابداری و رسيدگی به دخل و خرج را هيچگاه به عهده او محول نکنيد.در بين‬ ستارگان سينما و هنر پيشگان تأتر، درصد متولدين آذر از همه بيشتر است زيرا برای بسياری از زنان کمان دار‬ نور پروژکتورهای فيلم برداری درخشنده تر از برق هر نوع جواهری، و صدای کف زدن های تماشاچيان دل‬ انگيزتر از هر نوع زمزمه عاشقانه ای است، پس تعجب نکنيد اگر او کار هنری خود را حتی به زندگی زناشوئی‬
‫ترجيح دهد.چنين زنی بيشتر اهل شکار افتخارات و شهرت است تا اهل شکار پول و ماديات و از نظر خانه داری‬ و انجام کارهای منزل بايد گفت که خدا به شما صبر جميل عطا کند. زنی که در ماه آذر متولد شده است، اصولا با‬ اين قبيل کارها ميانه خوشی ندارد و به قول معروف وقتی به فکر جمع کردن رختخواب ميافتد، بلافاصله به خود‬ ميگويد چه فايده دارد، چند ساعت ديگر بايد آنرا پهن کنم،پس چرا اصلا جمعش کنم. داشتن يک چنين‬
‫خصوصياتی بالطبع موجب آن می شود که کودکان او خيلی خوب به انجام دادن کارهای منزل وارد بشوند زيرا‬ برغم يک چنين تنبلی از درهم برهمی و کثافت خوشش نمیايد و چون خودش حوصله جمع و جور کردن و تميز‬ کردن خانه را ندارد، بچه ها و آقا را به کار خانه داری وادار ميکند.در مورد آشپزی هم وضع او فرق زيادی با‬ خانه داری ندارد .حقيقت اين است که در اين مورد نميتوان يک حکم کلي صادر کرد. اگر امروز غذايی را که‬ جلوی شما ميگذارد، واقعا لذيذ است، هيچ دليل نميشود که فردا يا پس فردا هم دست پختش خوردنی باشد.از‬ زبان تند و تيز او به هيچ وجه غافل نشويد. اگر ناراحت و عصبانی بشود، مطالبی را بر زبان می آورد که مو بر‬ اندام شما راست خواهد شد. اما اين را هم بگويم که منظور واقعی او همان چيزی نيست که بر زبان می آورد و به‬ قول معروف حتی قبل از آنکه حرفش تمام بشود، آن را فراموش ميکند و به اين دليل انتقام جويی بعدی شما به‬ کلی برايش بدون مفهوم خواهد بود. او زنی نيست که به درد آدمهای خيالاتی و يا کينه توز و حسود بخورد. اگر‬ کينه ای و بداخلاق و خيالاتی هستيد، هرگز با زن متولد آذر ازدواج نکنيد.مادر متولد آذر بيش از هر مادر ديگری‬ مورد علاقه بچه های خود قرار ميگيرد. چه علاوه بر وظيفه مادری، همبازی و دوست ايشان نيز خواهد بود. به‬ احتمال قوی بچه داری تنها موضوعی است که اين زن نسبت به آن مسئوليت کامل احساس ميکند و مسئوليت‬ خود را هم به بهترين وجه ممکن انجام ميدهد. بچه ها از خوشبينی ذاتی و فراوان مادر خود تا حد امکان استفاده‬ ميکنند و در سنين بالاتر آنها او را بهترين خواهر دنيای خود ميدانند. مادر متولد آذر در چشم و قلب فرزندانش‬ يک مادر قابل ستايش است.از نظر مهمانداری و پذيرايی و دست و دلبازی حتی متولدين مرداد هم به گرد او نمي‬رسند و هميشه مايل است که از مهمانان خود به طرز شاهانه پذيرايی کند. خوش بينی و حس رفاقت شديدی که در‬ نهاد او وجود دارد، موجب ميگردد که هر کس پا به خانه وی ميگذارد، خود را در منزل خويش احساس کند.‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.