زن متولد مهر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مهر ماه

 ‫زن متولد مهر‬   ‫زن متولد مهر ماه استخوانبندي درشتي خواهد داشت و نسبتا سنگين وزن خواهد بود. اما برغم تمام اين‬ خصوصيات زنانه، شما بارها در او علائمي از قدرت اراده و جديت و تصميم مي بينيد که با ...

Read More »

New hope for cystic fibrosis

  New hope for cystic fibrosis A new triple-combination drug treatment being trialled at the Mater Hospital in Brisbane could increase the life expectancy of patients with cystic fibrosis. Mater Research Institute-University of Queensland (MRI-UQ) researcher Dr Lucy Burr said ...

Read More »

Shared drug discovery

  Shared drug discovery Cryptographic protocol enables greater collaboration in drug discovery Neural network that securely finds potential drugs could encourage large-scale pooling of sensitive data. Rob Matheson MIT researchers have developed a cryptographic system that could help neural networks ...

Read More »

When light, not heat, causes melting

To study phase changes in materials, such as freezing and thawing, researchers used charge density waves — electronic ripples that are analogous to the crystal structure of a solid. They found that when phase change is triggered by a pulse ...

Read More »

A cuppa a day will keep you moving

Coffee and tea can help promote physical activity   A cuppa a day will keep you moving Women who drink a daily cuppa are more likely to be physically active, University of Queensland researchers have found. The School of Human ...

Read More »