Home / Tag Archives: محمد دایی زاده (page 4)

Tag Archives: محمد دایی زاده

سروده ای از میر اکبر صابر : هجران

هجران از گداز وصل به باید به هجران سوختن یادزلفش کردن چون دود پیچان سوختن بعد وقرب دوست نبود بی شرار ایدل مپرس لعل را در آب وآتش زیست یکسان سوختن انطفای داغ گل از قدرت شبنم بریست اشک خون ...

Read More »

سروده ای از میر اکبر صابر : باده پیما

باده پیما کدامین باده پیمانه باده از پیمانه میریزد که می شوق لعلش از خم و خم خانه میریزد پی پابندی عشــــاق زلف و خال تمهیدی بدام صید خود صیاد آخر دانه میریزد بتاب نور شمع سوخت گردون آشیانم را ...

Read More »