سروده ای از صوفی عشقری : به حيوان طور حيوانی نمانده‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫به حيوان طور حيوانی نمانده‬ ‫به انسان وضع انسانی نمانده ‫صلای دوستی گرديده معدوم‬ به عالم رسم مهمانی نمانده‬ ‫مخواه شرم و حيا از ديدهء كس‬ ‫كه در آيينه حیرانی نمانده‬ ‫مخواه پاس و لحاظ از كس درين دور‬ ‫كه دوران ...

Read More »

Baked Potatoes With Cottage Cheese

  Baked Potatoes With Cottage Cheese Economical and very tasty offer for lunch or dinner. Making:70 min Portions:4 Ingredients: 1.5 kg potatoes 300g of cottage cheese 3 green onions dill 150g of grated Parmesan 2-3 cloves of garlic salt pepper ...

Read More »

A poem by Emma Lazarus: Arabesque

Arabesque On a background of pale gold I would trace with quaint design, Penciled fine, Brilliant-colored, Moorish scenes, Mosques and crescents, pages, queens, Line on line, That the prose-world of to-day Might the gorgeous Past’s array Once behold. On the ...

Read More »